Розрахунок бухгалтерської амортизації

В полі Тип обліку обрати Бухгалтерський.

Для створення документу перейти по пункту меню Реєстр / Створити(по клавіші Ins або за допомогою піктограми на панелі інструментів – ).

Примітка: Формування відомостей розрахунку амортизації неможливо при наявності Відомості переоцінки зі статусом Чернетка. Система не дасть можливості сформувати відомість амортизації.

Відомість нарахування амортизації складається з двох частин:

 • заголовок відомості;
 • вкладки:
  • Картки;
  • Виробіток.

Заголовок відомості містить реквізити:

 • Документ – коротке і довге найменування документа Відомість розрахунку амортизації;
 • Номер відомості;
 • Дата – дата розрахунку амортизації, перший (або останній) день поточного облікового періоду для виробничого (або бюджетного) типу підприємства;
 • Статус, приймає значення: Чернетка на момент формування відомості, В обліку після закриття відомості і В бухгалтерському обліку, коли проводки, сформовані в даній відомості, відправлені в головну книгу;
 • Сума поле заповнюється автоматичне після проведення розрахунку амортизації.

На вкладці Картки перераховані всі інвентарні картки, за якими відбувається нарахування амортизації в поточному місяці, відповідно до алгоритму, певним для кожної картки.

Вкладка Виробіток містить відомість виробіток (пробіг) об’єктів обліку в звітному періоді. На вкладці знаходиться таблиця інвентарних об’єктів, по яких амортизація нараховується в залежності від фактичного виробітку (пробігу).

Перед розрахунком амортизації за поточний період необхідно спочатку ввести дані про поточний пробіг або виробіток.

Якщо картки автотранспортних засобів задіяні в системі Облік автотранспорту та є закриті Подорожні листи, то пробіг за період можна отримати із цих дорожніх листів, виконавши Розрахунок пробігу. Потім задається період, за який вибирається пробіг і, після переходу на вкладку Картки, проводиться розрахунок амортизації або за всіма картками списку, або тільки по одній.

Згідно з позицією меню Документ / Пробіг доступні такі функції:

 • Завантажити для всіх карток – завантаження виробітку для всіх карток за період, що задається;
 • Завантажити для картки – завантаження виробітку для певної картки за період, що задається;
 • Експортувати в буфер – експортування виробітку;
 • Імпортувати з буфера – імпортування виробітку;
 • Глобальне коригування (комбінація клавіш Alt+G)виконується глобальне коригування пробігу по програмі глобальних коригувань. За потреби встановлюється параметр Імпортувати зовнішні дані.

Для розрахунку амортизації у меню Документ / Розрахунок амортизації вибирається відповідно пункт По картотеці або По картці.

За результатами розрахунку, у випадку виявлення помилок, система видає повідомлення Помилки відомості амортизації. Необхідно видалити створену відомість амортизації, провести виправлення помилок і заново створити відомість і розрахувати амортизацію.

Виконується експорт/імпорт пробігу (виробітку) в файл для подальшого відновлення цих значень в іншій відомості і збереження введених значень в цій (порядок проведення експорту/імпорту розглянуто нижче).

Суми нарахованої амортизації відображаються в полі Амортизація за період і у полі Сума в заглавній частині відомості.

Логічна конвертація відомості амортизації виконується для ситуацій, коли по об’єкту основного засобу амортизація була нарахована повністю, а виробіток не заносили в картку, дані по виробництву із відомостей перенесуться в картку.

Примітка: Якщо були змінені параметри в картці, що впливають на розрахунок амортизації, то існуючи відомості за поточний та наступні періоди необхідно видалити, сформувати і розрахувати амортизацію знову, оскільки в системі не передбачено автоматичне переформування відомостей розрахунку амортизації.
Примітка: Якщо в якій-небудь картці створені документи зміни вартості зі зміною нарахованого зносу, часткове переміщення або часткове Списання, то коригування зносу за попередні періоди у даного об’єкта можна виконати тільки після видалення цього документа. Це пов’язано з алгоритмом формування даного документа. Відступ від цієї умови призводить до того, що значення сумарного зносу в картці буде сформовано невірно. Аналогічна ситуація складається при наявності закритих відомостей з переоцінки, тому відкликання відомості розрахунку амортизації за попередні періоди до видалення відомості переоцінки заборонено.

Після збереження даних і закриття відомості у реєстрі документів проводиться закриття відомості (пункт меню Реєстр/Затвердити відомість) і документ набуває статусу В обліку. Після цього редагування у відомості неможливі. Для проведення редагувань необхідно відкликати відомість з картотеки через відповідний пункт меню Реєстр.

Після формування бухгалтерських проводок (Типові операції (проводки)) і проведення їх до Головної книги відомість набуває статусу В бухгалтерському обліку.

Дані щодо нарахування амортизації зберігаються в Інвентарних картках обліку основних засобів на вкладці Бухгалтерська амортизація.

Експорт/імпорт виробітку (пробігу).

Експорт Виробітку

Файл створюється в тимчасовому каталозі Windows, в одному з місць, в залежності від налаштувань:

 • TEMP = C: \ TMP.... TMP
 • або в корені диску C: \ .

У відомості амортизації, на вкладці Виробіток, курсор на списку карток, по комбінації клавіш ALT + F на екрані з’явиться повідомлення: Експортовано хх записів.

Імпорт Виробітку

Файл створюється в тимчасовому каталозі Windows, в одному з місць, в залежності від налаштувань:

 • TEMP = C: \ TMP.... TMP
 • або в корені диску C: \ .

Відновлення (імпорт) є тільки у відкритій відомості амортизації.

У відомості амортизації, на вкладці Виробіток, курсор на списку карток по комбінації клавіш Alt+B на екрані з’являється повідомлення: Імпортовано хх записів.

У відомість бухгалтерської амортизації при формуванні включаються всі картки, крім типу МНМА.