Проєкти

Модуль Проєкти призначений для ведення проектів організації. У модулі проводиться також вибір договорів за проектами, створення і перегляд подій, завдань, вкладень в розрізі проектів та іншої інформації. Реєстр проектів відображає проекти в розрізі журналів.

Створення запису про проект проводиться в реєстрі проектів по клавіші Ins. Створена картка проекту містить інформацію по проекту і розділена по вкладках: Реквізити, Договори, Події, Завдання, Робоча група, План-графік, Обговорення, Вкладення.

На вкладці Реквізити зазначаються:

  • Період виконання проекту – Початок та Закінчення;

  • Найменування проекту;

  • Керівник і контролер проекту;

  • Реквізити замовника - обирається замовник;

  • Тип події по замовченню;

  • Додаткові дані по проекту вносяться в поле Опис.

Модуль Проекти. Створення проекту. Вкладка Реквізити

На вкладці Договори вибираються договори, які мають відношення до даного проекту. В полі Номер договору по клавіші F3 відкривається реєстр виконуваних договорів. Для вибору необхідного договору вибирається вид діяльності або залишається вид Всі.

У реєстрі договорів за проектом відображаються плановані і фактично виконані суми за договорами.

Модуль Проекти. Створення проекту. Вкладка Договори

На вкладці Події створюються події, які стосуються даного проекту. Картка події створюється по клавіші Ins або по пункту меню Документ/Створити і містить вкладки Реквізити, Документи, Вкладення.

Модуль Проекти. Створення проекту. Вкладка Події

На вкладці Завдання - відображаються завдання в залежності від статусу показані різними кольорами:

  • синім кольором – поставлена задача;

  • чорним кольором – виконане завдання;

  • червоним кольором – прострочене завдання.

Зміст завдання – це короткий опис завдання.

Картка завдання створюється по клавіші Ins або по пункту меню Документ/Створити і містить вкладки Реквізити, Документи, Додатково, Обговорення, Вкладення.

Модуль Проекти. Створення проекту. Вкладка Завдання (створення картки задачі)

На вкладці Робоча група відображається склад співробітників, задіяних у проекті. Додавання співробітників до робочої групи виконується по клавіші Ins або по пункту меню Документ/Створити і у вікні Вибір працівників відмічаються співробітники, яких необхідно додати до робочої групи.

Модуль Проекти. Створення проекту. Вкладка Завдання (створення картки задачі)

На вкладці План-Графік – відображається в графічному вигляді стан проекту у розрізі запланованих завдань.

Модуль Проекти. Створення проекту. Вкладка План-графік

На вкладці Обговорення проводиться обговорення деталей проекту в чаті. По кнопці Надіслати виконується відправлення повідомлення.

Модуль Проекти. Створення проекту. Вкладка Обговорення

На вкладці Вкладення прикріплюються будь-які файли, які стосуються проекту (листи, додатки).

Створення вкладення проводиться по клавіші Ins. У поле Найменування вводиться назва вкладення, в поле Файл вкладення проводиться вибір файлу. При необхідності можна файл переглянути. Якщо до комп'ютера під'єднано сканер , документ можна сканувати по кнопці Сканувати.

Модуль Проекти. Створення проекту. Вкладка Вкладення