Налаштування та адміністрування системи Billing

Перед початком використання

Перед початком використання системи потрібно увійти під службовим обліковим записом адміністратора системи:

У поставляння системи входить одне демонстраційне підприємство. Його можна видалити, створити нове підприємство, або відредагувати.

В залежності від масштабу вікна верхнє меню може виглядати по різному.

Для вибору мови інтерфейсу необхідно натиснути на користувача та обрати пункт Мій кабінет.

На вкладці Інтерфейс у полі Мова обрати мову відображення меню.

При необхідності відмічається параметр Отримувати повідомлення по електронній пошті.

Налаштування підприємства

Кнопкою Додати можна створити нове підприємство, кнопкою з іконкою олівця можна відредагувати наявне.

Для видалення натисніть на іконку кошика та підтвердить свої дії.

Редагування загальної інформації про підприємство

Оберіть підприємство для редагування. Заповніть запропоновані поля і натисніть кнопку Зберегти.

Налаштування підключення

Для налаштування підключення підприємства до Комплексу натисніть на кнопку з піктограмою.

Таблиця – Склад налаштувань

Найменування параметру Значення параметру Примітка

Спосіб підключення

(CONNECT_AS)

Спосіб роботи з підприємством Можливі два варіанти: Автономно і Сервердодатків

Адреса сервера додатків

(CONNECTION_STRING)

Повна адреса сервера додатків (із зазначенням протоколу і порту) Яка зазначалась при встановлені серверу додатків або можна переглянути у Комплексі у пункті меню ?/Про програму /QR код

Користувач

(CONNECTION_USER)

Користувач Комплексу Користувач, що зареєстрований в Комплексі
Пароль (CONNECTION_PASS) Пароль користувача системи ISPRO: BILLING Пароль користувача, що зареєстрований в Комплексі

Код підприємства

(CONNECT_FIRM)

Підприємство у Комплексі Код можна переглянути у Комплексі у пункті меню ?/Про програму у дужках перед назвою підприємства

Код підрозділу

(CONNECT_SE)

Структурна одиниця в обраному підприємстві Структурний підрозділ у корпоративному підприємстві
Розгорнута деталізація рахунку Так/Ні

Вибір способу підключення до підприємства

Щоб встановити з'єднання з сервером додатків Комплексу версії Х.ХХ і вище необхідно у полі Спосіб підключення (CONNECT_AS) натисніть іконку з піктограмою Олівець. Далі виберіть у полі зі списку відповідний пункт (Сервер додатків або Автономно) та натисніть кнопку Зберегти. Пункт Автономно обирається , якщо кабінет не підключено до Комплексу.

Налаштування підключення

У параметрі Адреса сервера додатків (CONNECTION_STRING) натисніть піктограму Олівець та введіть повну адресу серверу додатків Комплексу. Введення адреси проводити з урахуванням вибраного способу підключення (http/ (https) та заданих параметрів при встановленні.

Налаштування користувача

Натисніть піктограму Олівець напроти параметру Користувач (CONNECTION_USER) та Пароль (CONNECTION_PASS) та введіть дані.

Користувач повинен відповідати користувачу в Комплексі.

Налаштування підключення до бази підприємства

Натисніть піктограму Олівець напроти параметру Код підприємства (CONNECT_FIRM) та оберіть зі списку необхідне підприємство та натисніть кнопку Зберегти.

Якщо вибране вами підприємство налаштоване на використання централізованого обліку, то аналогічним способом заповніть параметр Підрозділ (CONNECT_SE). В іншому випадку пропустить цей крок.

Налагодження підключення до підприємства в Комплексі завершено.

Управління службовими обліковими записами

Управління обліковими записами користувачів проводиться в пункті меню Користувачі, яке відкривається по піктограмі . Редагування, видалення та додавання користувачів проводиться аналогічно налаштуванню підприємства.

При додаванні нового користувача Адміністратором, такий користувач отримує роль Вендор-адмін. Якщо користувач сам реєструється, то такий користувач отримує роль - користувача (user). Користувач з роллю Адміністратор може бути тільки один.

Системний адміністратор може додавати тільки тих, хто з правами Адміністратор підприємства. Щоб вказати приналежність користувача до певного підприємства необхідно це вказати у властивостях користувача.