Створення Картотеки автотранспорту

Для ведення обліку автотранспорту виникає необхідність створення картотеки автотранспорту. Створення Картотеки автотранспорту проводиться у системі Облік автотранспорту у модулі Картотека автотранспорту

У реєстрі Картотеки автотранспорту встановити курсор у табличну частину і по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Insert створити Картку автомобіля.

Існує два варіанти заповнення при створенні картки:

  • Об'єкт без врахування в картотеці ОЗ
  • Об'єкт із картотеки ОЗ.

При веденні системи Облік основних засобів рекомендуємо обирати пункт Об’єкт з картки ОЗ.

При виборі даного пункту з’являється реєстр карток ОЗ. З якого обрати транспортний засіб. Після вибору автотранспортного засобу з’являється Картка автомобіля.

Якщо обирати пункт Об’єкт без врахування в картотеці ОЗ з’являється Картка автомобіля.

Картка автомобіля має наступні закладки: Основні відомості, Об’єкт ОЗ, Характеристика, Спідометр, Норми, Ремонти, Водії, Шини, Пробіг, Акумулятори, Техогляди, Причепи, Контрагента, Додатки.

Увага: Всі поля жовтого кольору обов’язкові для заповнення.

Після вибору картки основного засобу частина полів картки автотранспорту заповнюється автоматично. Без вибору картки ОЗ картка автотранспорту заповнюються в ручному режимі.

Провести заповнення реквізитів закладки Осн.відомості:

  • Поле Держ.№ заповнюється вручну
  • Поле Гаражний № заповнюється вручну (довільна нумерація)
  • Поле Картка № проставляється вручну або автоматично при налаштованій автонумерації.
  • Поле Дата – проставляється дата формування картки (дата зазначається автоматично, при необхідності її можна змінити)
  • Поля Колона, Автопідприємство, Розташування та інші поля заповнюються за необхідності по клавіші F3 (обирається з довідника).
  • Поле Модель – обрати необхідну модель з довідника.
  • Поле Склад видачі палива за замовчуванням – обрати з довідника, при наявності одного складу або коли один зі складів використовується частіше. Поле можна залишити порожнім.

У полі Склад паливо в баках за замовчуванням обрати необхідний склад.

Перейти на закладку Об’єкт ОЗ у вікні Картка автомобіля. При відсутності в обліку підсистеми Облік основних засобів закладка не заповнюється.

При ведені обліку основних засобів у системі у полі Інвентарний № обрати об’єкт основних засобів (автомобіль) та натиснути клавішу Enter Необхідно зазначити, що перед організацією обліку автотранспортних засобів необхідно створити Інвентарну картку обліку основних засобів у підсистемі Основні засоби в модулі Картотека основних засобів

Закладка Об’єкт ОЗ заповнюється в автоматичному режимі відповідно до інформації інвентарної картки

Закладка Характеристика: заповнити Рік випуску з паспорта автомобіля, Шасі №, Кузов №, Паспорт №, Двигун №, VIN № - вручну, Колір кузова обрати по клавіші F3.

На закладці Ремонти встановити курсор у табличну частину і по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Insert відкрити вікно Ремонти .

У вікні Ремонти у полі Найменування обрати вид ремонту. Для кожного виду ремонту можна задати планові дати. Також можна внести дані по фактичних ремонтах автомобіля.

У полі Водій по клавіші F3 обрати прізвище водія та натиснути клавішу Enter

Зазначити планові дати Дата початку та Закінчення ремонту, та Дати фактичного проведення ремонту. Дата виставляється вибором з календаря необхідної дати.

В полі Контрагенти по клавіші F3 з Довідника контрагентів обрати підприємство, яке проводить ремонт (підрядник) та натиснути кнопку ОК .

Для фактичних даних можна зазначити Суму вартості ремонту,

Зазначити Початковий пробіг (на початок ремонту)

Після заповнення реквізитів у вікні Ремонти натиснути кнопку ОК.

Для заповнення закладки Водії встановити курсор у табличну частину і по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Insert обрати необхідного водія із Списку водіїв та натискаємо клавішу Enter. Так обрати інших водіїв, якщо за автомобілем закріплені декілька водіїв.

Запис прізвища водія внесено до Картки автомобіля

Провести заповнення решти закладок, вносити необхідну інформацію про Шини (дозволяє контролювати використання кожної покришки), Пробіг автомобіля (проводиться заповнення пробігу автомобіля за кожен період та визначається загальний пробіг), Акумулятори (дозволяє реєструвати дату встановлення, ресурс в км, дату зняття, заміни), Техогляди, тощо.

На закладці Техогляди проводиться планування техоглядів за кількістю та датою проведення. Встановити курсор у табличному частину та по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Insert створити запис. Заповнити Рік, № ТО в періоді, Дата планування та Дата фактична та натиснути кнопку ОК.

Після заповнення всіх закладок закрити Картку автомобіля .

Таким чином створюється Картотека автотранспорту, що дає можливість контролювати використання автотранспорту та є основою для заповнення Подорожнього листа, Відомості на видачу пального, тощо.