Робота з реєстром клієнтів у модулі Відносини з клієнтами

Модуль Відносини з клієнтами є комплексним рішенням по управлінню і контролю розрахунків в розрізі контрагентів. Даний модуль призначений для ведення Картотеки клієнтів і розрахунків з ними. В модулі реалізовані можливості для перегляду, корегування та створення різних документів по розрахунках з контрагентами, отримання фактичних і планових показників за договорами з контрагентами, а також є можливість перегляду і створення подій і завдань в розрізі клієнтів. В даному модулі збирається вся інформація по розрахунках з клієнтами, введена в інших підсистемах і створена в даному модулі.

В модулі можна використовувати Телефон, який призначений для автоматизації обробки зовнішніх вхідних і вихідних дзвінків, що забезпечує спільну роботу телефонної мережі, комп'ютерних мереж і систем.

Модуль розташований у системі Відносини з клієнтами.

Вікно Відносини з клієнтами складається з декількох частин:

  • Поля для налаштування періоду, за який потрібно отримати інформацію про відносини з клієнтом;
  • Валюта, у який відображаються результати розрахунків;
  • Картотека клієнтів;
  • Панель документів, які можна переглядати, створювати і змінювати у даному модулі.

У полі Період вручну встановити період, за який потрібно отримати інформацію про контрагентів.

Список контрагентів при відкритті вікна має вигляд стандартного налаштованого реєстру. У меню Вид можна змінити Стандартний список на Ієрархічний. Картотека клієнтів буде відображена в розрізі груп контрагентів.

По пункту меню Вид/Контактні особи в реєстрі будуть відображені П.І.Б., посади контактних осіб по контрагентах. При ввімкненні параметру Показати реєстр контрагентів при обранні контактної особи нижче, в другій частині вікна, буде відображена основна інформація про контрагента (підприємство, установу тощо).

В реєстрах Стандартний і Ієрархічний при ввімкненні параметру Відображати реєстр телефонів після списку контрагентів в другій частині вікна по обраному контрагенту буде відображено телефон офісу і телефони контактної особи по даному підприємству.

За необхідності в реєстрі можна створити Картку контрагенту, яка додається до Довідника контрагентів (підсистема Загальні довідники). Для цього перейти по пункту меню Реєстр/Створити.

У переліку обираємо юридичну або фізичну особу.

Після вибору особи відкривається вікно Картки контрагента. Створена картка контрагента буде відображена у реєстрі клієнтів (модуль Відносини з клієнтами) і у довіднику контрагентів (Загальні довідники/Довідник контрагентів).

Також в реєстрі клієнтів можна створити задачу і подію як для одного клієнта так і для декількох одночасно. В реєстрі клієнтів виділяємо клієнтів для яких потрібно створити задачу або подію. В меню Реєстр обираємо пункт Створити задачу/Створити подію.

Після цього відкривається відповідне вікно для створення задачі або події, порядок створення яких розглядається в окремих файлах (див. Створення задачі, Робота з реєстром задач, Створення події та робота з реєстром подій).

Створення задачі

Створення події

Перегляд, створення та редагування документів з проведення розрахунків з контрагентами у модулі Відносини з клієнтами розглядається в окремому файлі (див. Робота з документами у модулі Відносини з клієнтами).