Формування додатків до Податкової декларації з ПДВ

Порядок формування в системі Податкової декларації з ПДВ розглядається в окремому файлі (див. файл Формування Податкової декларації з ПДВ). Крім основної частини декларації підприємства складають додатки до декларації, яких на сьогодні затверджено вісім:

Додаток Рядки декларації
Додаток 1 «Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)» Рядки 1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1, 6, 6.1, 6.2, 7, 10.1, 10.2, 10.3, 13.1, 13.2,
Додаток 2 «Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)» Рядок 21
Додаток 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)» Рядок 20.2
Додаток 4 «Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)» Рядок 20.2
Додаток 5 «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д5)» Рядки 5, 5.1
Додаток 6 «Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6)» Рядки 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1, 15
Додаток 7 «Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7)» Не відповідає певному рядку, має інформаційний характер
Додаток 8 «Розрахунок податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 16 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС8)» Не відповідає певному рядку, має інформаційний характер

Підставою для формування Податкової декларації з ПДВ та її додатків є дані Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН), а також дані бухгалтерського обліку підприємства в частині розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість.

Розглянемо порядок формування додатків до декларації з ПДВ на прикладі Додатку 1.

В Комплексі ISpro всі податкові накладні та розрахунки коригувань, що зареєстровані в ЄРПН, а також не зареєстровані в ЄРПН, накопичуються у підсистемі Бухгалтерський та податковий облік / Книга покупок/продажів в модулях Податкові накладні на продаж та Розрахунки коригувань на продаж, Податкові накладні на покупку та Розрахунки коригувань на купівлю.

Для формування додатків до Податкової декларації з ПДВ зайти до модулю Звіти системи Бухгалтерський та податковий облік / Книга покупок/продажів.

В модулі відкривається Реєстр вихідних форм, де в Меню звітів для Додатку 1 обрати звіт 1313 FRДодаток 1 до Декларації ПДВ 2020 (14%).

У випадку відсутності потрібного звіту знайти його по пункту меню Реєстр/Налаштування меню звітів.

У вікні Налаштування меню звітів ліворуч знайти звіт 1313 FR Додаток 1 до Декларації ПДВ 2020 (14%) і по клавіші F5 скопіювати його праворуч у вікно Обрані звіти. Обрати лише ті звіти, що наведені у вікні ліворуч чорним тонким шрифтом.

В обраному звіті відкривається параметри звіту. У полі Період обрати потрібний період. Натиснути кнопку ОК.

Далі відкривається вікно Додаток 1, де зазначаємо Тип, за прикладом Звітний. При необхідності проведення експорту додатку в Xml-файл проставити відмітку у полі Експорт в Xml та провести вибір каталогу. Натиснути кнопку ОК.

Звітна форма додатку для виведення на друк.

По пункту меню Файл/Друк декларація буде надрукована. Пункт меню Файл/Експорт дозволяє передачу сформованих файлів додатків в інших програм.

Більшість показників з додатків автоматично попадає до рядків основної частини податкової декларації, але є рядки декларації, які містять досить детальну інформацію і потребують внесення таких даних до рядків декларації вручну, це рядки 7, 8, 14, 15, 16.1, 16.2, 16.3, 19.1, 20.1, 20.2.1, 20.2.2. Для заповнення цих рядків при формуванні декларації відкриваються відповідні вікна (див. файл Формування Податкової декларації з ПДВ).