Створення Картки обліку речового майна особистого користування

Для створення Картки речового майна особистого користування( надалі Картка) необхідно обрати систему Облік речового забезпечення та відкрити модуль Картотека забезпечення.

Обрати працівника (військовослужбовця), по якому потрібно сформувати Картку та по пункту меню Звіт/Формування звіту або комбінації клавіш Alt+F9 відкрити меню звітів.

Обрати потрібну форму звіту та натиснути кнопку ОК.

Обрати період та натиснути кнопку ОК.

Картку сформовано.