ISpro: BPM

Мобільний додаток ISpro: BPM створений для забезпечення ефективної роботи із списками завдань, їх розподілом і плануванням. Додаток містить у собі комплекс функцій, що охоплюють виконання і контроль завдань будь-якого різновиду і рівня складності.

ISpro: BPM синхронізується з системою Документообіг і управління процесами / Управління процесами / Задачі Web.

Функціональні можливості додатка:

 • створення завдань за пріоритетами та термінами їх виконання;
 • призначення виконавців задач;
 • опис завдань;
 • налаштування нагадувань;
 • можливість створення додаткових полів для додавання детальної інформації про задачі;
 • історія задач;
 • відображення бізнес-процесу по задачі;
 • швидке перемикання між задачами.

Додаток ISpro: BPM містить календар і список завдань згідно з обраною датою.

Вид календаря та списку завдань можна змінити натиснувши кнопку . Інтерфейс додатку розділено на 4 види відображення:

 • Календар на місяць;
 • Щоденний календар;
 • Повний список завдань на день;
 • Тижневий календар.

Задачі відображаються різними кольорами, залежно від статусу:

 • червоним – прострочене, виконане або припинене завдання;
 • зеленим – прийняте завдання;
 • синім – поставлене завдання.

Види інтерфейсу додатку ISpro: ВРМ: Календар на місяць

Види інтерфейсу додатку ISpro: ВРМ: Повний список завдань на день

Види інтерфейсу додатку ISpro: ВРМ: Щоденний календар

Види інтерфейсу додатку ISpro: ВРМ: Тижневий календар

Якщо на вибрану дату в календарі не заплановано завдань, буде виведений напис No Events.

Далі описано ключовий функціонал мобільного додатка ISpro: ВРМ.

Створення Задачі

Кнопкою створюється Задача. У вікні Задача заповнюються реквізити задачі:

 • Дата виконання (дата та час);
 • Дата нагадування (дата та час);
 • Пріоритет – обирається зі списку (Звичайний, Низький, Високий);
 • Найменування;
 • Опис;
 • Виконавець – обирається зі списку співробітників.

Створення Задачі

Задача містить розділ Додатково, що містить відомості про Додаток, Історія, Процес.

У розділі Додатково, кнопкою відкриваються відомості про обраний пункт Додаток, Історія або Процес.

У пункті Додаток при натисненні на кнопку Додати поле створюється поле, в якому вказується: Найменування, Тип – обирається зі списку (Рядок, Число, Чекбокс, Дата), Значення.

Розділ Додатково, пункт Додаток. Створення поля

Кнопкою Додати виконується додавання поля, а кнопкою Відміна – скасовується додавання поля у Задачу.

Для редагування або видалення поля, змахніть його вліво. Кнопкою – виконується редагування створеного поля, а кнопкою – видалення поля з задачі.

Розділ Додатково, пункт Додаток. Видалення поля з Задачі

У пункті Історія міститься реєстр виконуваних операцій із задачами (Дата створення, Тип операцій, ID користувача, Коментар). У полі Пошук задається критерій для пошуку.

Розділ Додатково, пункт Історія

У пункті Процес відображується бізнес-процес в нотації BPM (Business Process Management).

Розділ Додатково, пункт Процес

Кнопка здійснює збереження введеної інформації.

Перегляд Задачі

Перегляд детальної інформації про Задачу виконується натисненням на неї у списку представлення завдань.

Виклик детальної інформації по Задачі

Дані Задачі представлені на одній сторінці, що прокручується.

Перегляд Задачі

Залежно від налаштувань мобільного пристрою, додаток ISpro: ВРМможе нагадувати користувачеві про наявні завдання за допомогою спливаючих повідомлень.

Нагадування про виконання завдання