ISpro: InStock

Мобільний додаток ISpro: InStock призначений для управління і контролю обліку матеріальних цінностей підприємства.

ISpro: InStock використовується для приведення у відповідність даних про наявність запасів, матеріалів і основних засобів, які є в Комплексі, з фактичною їх наявністю на складах, а також в розрізі МВО. Додаток може використовуватись для забезпечення достовірності обліку і фінансового контролю господарської діяльності підприємства.

Розділи додатку ISpro: InStock

ISpro: InStock має наступні розділи:

 • Інвентаризація запасів;
 • Інвентаризація ОС;
 • Номенклатура;
 • Запаси;
 • Картотека ОС;
 • Звіти;
 • Синхронізація.

Розділ Інвентаризація запасів

Розділ Інвентаризація запасів використовується для приведення у відповідність даних про наявність запасів, які обліковуються в Комплексі, з фактичною їх наявністю на складах. Тут є можливість швидкого пошуку відомості по її номеру.

Розділ Інвентаризація запасів. Реєстр інвентаризаційних відомостей

Створення інвентаризаційної відомості

По кнопці створюється інвентаризаційна відомість, де вказуються наступні дані: Номер, Початок, Завершення, Склад, МВО, Примітка.

У полях Склад і МВО доступний вибір значень зі списку з прокруткою. Обране значення застосовується при натисненні на ОК.

Кнопка здійснює збереження створеної відомості й введеної інформації. Нова відомість додається до реєстру інвентаризаційних відомостей.

Створення інвентаризаційної відомості

Перегляд інвентаризаційної відомості

Перегляд детальної інформації конкретної інвентаризаційної відомості виконується натисненням на неї з реєстру.

Дані інвентаризаційної відомості представлені на двох сторінках:

 • Реквізити – містить загальні реквізити документу (Номер, Початок, Завершення, Час, Статус, Тип розрахунку, Склад, МВО, Примітка);
 • Специфікація – містить позиції номенклатури, що входять у відомість (Група, Артикул, Найменування, Одиниця виміру, Штрих-код, Розрахункова кількість, Фактична кількість, Ціна залишку, Сума фактична).

Реквізити інвентаризаційної відомості

Cпецифікація інвентаризаційної відомості

Додавання / створення номенклатури інвентаризаційної відомості

На сторінці Реквізитів, по кнопці створюється номенклатура, що додається до специфікації інвентаризаційної відомості. Заповнюються поля Група, Артикул, Найменування, Одиниця виміру, Штрих-код, Фактична кількість, Ціна залишку.

У полях Група, Одиниця виміру доступний вибір значень зі списку з прокруткою.

Поле Сума фактична є розрахунковими і обчислюватися автоматично за формулою:

Сума фактична =Ціна залишку ×Фактична кількість

У полі Розрахункова кількість міститься інформація про кількість запасів по документам в місцях зберігання (завантажується з Комплексу). У це поле користувач не може вводити дані, інформація в ньому тільки для перегляду.

Створення специфікації номенклатури

Кнопка здійснює збереження введеної інформації.

Поле Штрих-код можна заповнити двома способами:

 • вручну – ввівши код з клавіатури пристрою;
 • за допомогою кнопки , камера пристрою може використовуватись в якості сканера.

При скануванні штрих-коду варто дотримуватись наступних рекомендацій:

1) переконаєтеся, що штрих-код добре освітлений. Сканування не пройде успішним, якщо частина або увесь штрих-код буде затінений;

2) наведіть камеру на штрих-код;

3) стежите, щоб увесь штрих-код з'явився на екрані. Він повинен поміститися усередині квадратної рамки програми;

4) тримаєте пристрій над кодом. Лінії штрих-коду повинні розташовуватися перпендикулярно червоній лінії вбудованого сканера додатка;

5) налаштуйте відстань між камерою і штрих-кодом. Сфокусуйтеся на коді, якщо він розмитий;

6) не трясіть пристрій під час сканування штрих-коду. Коли сканування завершиться, пристрій може вібрувати і / або подати звуковий сигнал;

7) коли код буде відсканований, номер з'явиться в полі Штрих-код реквізитів номенклатури.

Сканування штрих-коду номенклатури

Сканований штрих-код номенклатури

У списку специфікації номенклатури є можливість швидкого пошуку за артикулом і найменуванням.

Пошук номенклатури

Розділ Інвентаризація ОЗ

Розділ Інвентаризація ОЗ призначений для формування відомостей про інвентаризацію основних засобів.

Відомість формується по кожній матеріально відповідальній особі та містить дату створення відомості, номер і її результат.

По кожній відомості можна побачити її реквізити та специфікацію.

Кнопка виконує фільтрацію даних в реєстрі відомостей по МВО.

Інвентаризація ОЗ: Реєстр інвентаризаційних відомостей

Інвентаризація ОЗ: Реквізити відомості

Інвентаризація ОЗ: Специфікація відомості

Створення відомості ОЗ

По кнопці створюється відомість. Перед створенням нової відомості важливо виконати синхронізацію даних мобільного додатку та Комплексу, про що буде виведено на екран попередження:

Попередження

Для створення відомості інвентаризації ОЗ необхідно заповнити наступні поля: Номер, Початок, Завершення, МВО, Місцезнаходження, Рахунок обліку, Примітка.

Поля Початок та Завершення вимагають введення дати початку і завершення інвентаризації за допомогою календаря.

У полях МВО, Місцезнаходження, Рахунок обліку доступний вибір значень зі списку з прокруткою.

Кнопка здійснює збереження введеної інформації.

Створення інвентаризаційної відомості ОЗ

Перегляд відомості ОЗ

Перегляд детальної інформації відомості ОЗ виконується натисненням на неї з реєстру. Відомості представлені на двох сторінках:

 • Реквізити – містить загальні реквізити документу (Номер, Початок, Завершення, Статус, МВО, Місцезнаходження, Рахунок обліку, Примітка);
 • Специфікація – містить позиції номенклатури, що входять у відомість (Інвентарний номер, Найменування, Первісна вартість, Штрих-код, ОВ, Кількість облікова, Фактична кількість, Розбіжність, МВО, Місцезнаходження).

Створення номенклатури відомості ОЗ

На сторінці Реквізитів, по кнопці створюється номенклатура, що додається до специфікації інвентаризаційної відомості ОЗ. Ця специфікація містить поля: Інвентарний номер, Найменування, Первинна вартість, Штрих-код, Кількість облікова, Фактична кількість, Розбіжність, МВО, Місцезнаходження, Рахунок обліку.

У полях МВО, Місцезнаходження доступний вибір значень зі списку з прокруткою.

Поле Розбіжність – розрахункове, обчислюється як різниця між фактичною кількістю і обліковою.

Кнопка здійснює збереження введеної інформації. Кнопкою виконується сканування штрих-коду.

Створення номенклатури відомості ОЗ

Якщо фактична кількість номенклатури менша за облікову, тоді на сторінці Специфікація така номенклатура, після збереження, відображується текстом червоного кольору.

Якщо фактична кількість номенклатури є, а облікова – відсутня, тоді на сторінці Специфікація така номенклатура відображується текстом зеленого кольору.

Якщо фактична кількість номенклатури співпадає з обліковою, тоді на сторінці Специфікація така номенклатура відображується текстом чорного кольору.

У полі Усього відображується сума вартості усіх номенклатур відомості.

Специфікація. Номенклатура відомості ОЗ

Розділ Номенклатура

Розділ Номенклатура містить список номенклатурних позицій, які використовуються на підприємстві та містить наступну інформацію в реєстрі: Артикул, Найменування, Група, Штрих-код.

У розділі доступні зручні фільтри і сортування для відображення необхідної інформації.

Кнопка здійснює фільтрацію даних у реєстрі по групах номенклатур.

У полі Пошук задається пошук номенклатури за: назвою, артикулом, групою, штрих-кодом.

Реєстр номенклатури

У реєстрі номенклатури, по кнопці створюється номенклатура з наступними реквізитами: Артикул, Найменування, Коротке найменування, Група, Одиниця виміру, Штрих-код.

У полях Група, Одиниця виміру доступний вибір значень із списку з прокруткою.

Кнопка здійснює збереження введеної інформації. Після збереження картки номенклатури, до неї уже не можна внести зміни.

Кнопкою виконується сканування штрих-коду.

Перегляд детальної інформації номенклатури виконується шляхом натискання на неї з реєстру.

Картка номенклатури: Створення

Картка номенклатури: Перегляд

Розділ Запаси

Розділ Запаси представляє собою список карток складського обліку, які використовуються на підприємстві, і містить реквізити: Артикул, Найменування, Склад, Сума.

Кнопка здійснює фільтрацію даних в реєстрі запасів по складах.

У полі Пошук задається пошук номенклатури за:артикулом, найменуванням.

Перегляд детальної інформації номенклатури виконується шляхом натискання на неї з реєстру.

У полі Усього відображується сума вартості усіх карток, а у разі фільтрації – тільки відфільтрованих.

Запаси: Реєстр запасів

Запаси: Картка

Розділ Картотека ОЗ

Розділ Картотека ОЗ містить інформацію про наявність основних засобів на підприємстві. Тут представлені картки по кожному об'єкту обліку з: Інвентарним номером, Найменуванням, Первинною вартістю, Кількістю та МВО.

Кнопка здійснює фільтрацію даних в реєстрі карток по МВО.

У полі Пошук задається пошук картки по: інвентарному номеру, найменуванню, МВО.

Перегляд детальної інформації картки виконується шляхом натискання на неї з реєстру.

Запаси: Реєстр карток

Запаси: Картка ОЗ

Кнопка виконує сканування штрих-коду.

Кнопкою виконується додавання фото в картку основного засобу для пришвидшення інвентаризацій. При натисненні на кнопку виводиться вікно з вибором способу встановлення фото з Галереї телефону або в оперативному режимі Зробити знімок.

При обранні способу встановлення фото з Галереї телефону додаток виводить запит на дозвіл доступу до фото, мультимедіа та файлів пристрою. Якщо дозвіл наданий, далі вказується шлях до потрібного файлу на пристрої.

Якщо встановлюється фото шляхом виконання знімка в оперативному режимі (Зробити знімок), автоматично запускається камера пристрою і користувач робить фото, що завантажується в картку ОЗ.

Картка ОЗ: Встановлення фото

Картка ОЗ: Надання дозволу

Картка ОЗ: Результат завантаження фото в картку ОЗ

Розділ Звіти

Розділ Звіти містить графіки звітів по залишках на складах, залишках по групах номенклатури, складських залишках у розрізі номенклатури.

Звіти: Сума залишку по складах, грн.

Звіти: Сума залишку по групах номенклатури, грн.

Звіти: Структура складських залишків у розрізі номенклатури

Розділ Синхронізація

Розділ Синхронізація призначений для синхронізації даних мобільного додатку з базою даних Комплексу.

У розділі наводиться дата останньої синхронізації даних і кількість записів в картотеках і довідниках, в т.ч.: довідника номенклатури, довідника груп номенклатури, картотеки запасів, відомостей інвентаризації, довідника МВО, довідника складів, довідника ОВ, картотеки ОЗ, довідника МВО ОЗ, територіальних підрозділів ОЗ, інвентаризації ОЗ, термінів інвентаризації ОЗ, плану рахунків ОЗ.

Кнопка виконує синхронізацію даних Комплексу з додатком.

Синхронізація даних Комплексу з додатком