ISpro: Profile

ISpro: Profile– додаток, розроблений на мобільній версії платформи ISpro, призначений для співробітників підприємств і організацій, які використовують Комплекс. Додаток дозволяє співробітникам самостійно і в будь-який момент отримати інформацію по розділах:

  • Зарплата (розрахунковий лист, статистика по періодах);
  • Табель обліку робочого часу;
  • Накази (накази по співробітнику);
  • Відпустки (календар відпусток, баланс відпусток, заявки на відпустку);
  • Довідка (довідка про доходи);
  • МВО або матеріальна відповідальна особа (відображення матеріальних цінностей, переданих працівнику).

Розділи додатку ISpro: Profile

Далі описаний основний функціонал мобільного додатка ISpro: Profile.

Розділ Зарплата

Розділ Зарплата містить Розрахунковий лист співробітника, призначений для відображення і зберігання детальної інформації про усі нарахування й утримання із заробітної плати, податки і збори, суми до виплати.

Для формування Розрахункового листа за певний проміжок часу, треба обрати Період із зазначенням необхідної дати (Дата з, Дата по). Дані розрахункового листа відображаються у табличному вигляді та у вигляді кругових діаграм – нараховано і утримано з постатейною деталізацією (легендою).

Розділ Зарплати:Розрахунковий лист

Розділ Зарплати: Вибір періоду

При натисканні на інформаційний рядок в розрахунковому листі відкривається детальна інформація про суму Нараховано, Утримано за конкретний місяць року. Окремим рядком відображується сума Всього. Пункт Утримано містить рядок До виплати.

Розділ Зарплата. Розрахунковий лист за місяць

Розділ Табель

Розділ Табель містить інформацію про плановий і фактично відпрацьований час співробітника протягом місяця. План відбиває кількість запланованого протягом місяця робочого часу співробітника, Факт – про фактично відпрацьований час. Також розділ містить інформацію про кількість вихідних днів та годин щомісячно.

Дані табеля представляються в табличному вигляді та у вигляді кругових діаграм – в розрізі днів та годин.

Розділ Табель

Розділ Табель. Діаграма

Розділ Накази

Розділ Накази містить список наказів по особовому складу, пов’язаних з певним співробітником із зазначенням дати наказу, його номера, посади і розміру призначеної заробітної плати.

При натисканні на конкретний наказ відкривається деталізована інформація про нього, у тому числі: Дата введення в дію наказу, Дата наказу, Номер наказу, Код підрозділу, Підрозділ, Посада, Ранг, Графік роботи, Система оплати, Зарплата, Кількість ставок.

Розділ Накази: реєстр наказів

Розділ Накази: детальна інформація про наказ

Розділ Відпустки

Розділ Відпустки служить для надання інформації про використані й невикористані співробітником дні відпустки. Розділ містить в собі три підрозділи:
  • Використані відпустки– міститься інформація (у форматі календаря) про надання відпусток співробітникові за певний період часу, з угрупуванням по місяцях і роках. Для формування календаря відпусток за певний проміжок часу необхідно вказати Період;
  • Баланс відпусток – міститься інформація про: планову кількість наданих днів відпустки на рік (План), фактично використанні дні відпустки (Факт), а також невикористані дні (Залишок);
  • Заявки на відпустку – міститься інформація про подані співробітником заяви на відпустку. Реєстр заявок містить в собі: дату заявки, назву виду відпустки, дату початку і завершення відпустки. При натисненні на конкретну заявку відкривається деталізована інформація про неї, у тому числі: Найменування виду відпустки, Розрахунковий період початку, Дата початку, Дата закінчення, Кількість днів, Сума з розрахункового листа.

Перехід між описаними підрозділами (сторінками) розділу Відпустки здійснюється шляхом перегортання екрану вліво або вправо. Поточна позиція відображується внизу екрану у вигляді забарвленого квадратика .

Розділ Відпустки: Використані,

а

Розділ Відпустки: Баланс відпусток

Розділ Відпустки: Заявки на відпустку

Розділ Відпустки. Інформація про заявку на відпустку

Розділ Довідка

Розділ Довідка містить інформацію про нараховані сукупні доходи, із зазначенням різних відрахувань і утримань за заданий період. Для вибору конкретного періоду, необхідного для формування довідки, потрібно вказати початкову (Дата з:) і кінцеву (Дата по:) дати, натиснути кнопку Застосувати.

Розділ Довідка: Довідка про доходи

Розділ Довідка: Період

Розділ МВО

Розділ МВО (матеріально відповідальна особа) допомагає співробітникам відстежувати актуальну інформацію про матеріальні цінності, малоцінні й швидкозношувані предмети (МШП), основні засоби, що закріплені за ними.

Інформація, що міститься в даному розділі, складається з полів: Найменування, Інвентарний №, Кількість і Тип цінності (ОЗ, МШП, КСО).

У полі Пошук здійснюється пошук по полю Інвентарний № або Найменування.

Розділ МВО. Пошук по полю Інвентарний №