Журнал обліку господарських операцій

Робота по формуванню проводок може проводиться в модулі Журнал обліку господарських операцій.

Модуль являє собою список операцій по комунальним послугам.

Вибір місяця виконується в полі За період. Група операцій по замовчуванню – Комунальні послуги.

У реєстрі показані всі операції за вибраний місяць. У нижньому вікні відображаються проводки, сформовані по документу, на якому встановлений курсор. По клавіші Enter проглядається основна інформація по операції без права її коригування.

Реєстр має вигляд перегляду - у вигляді реєстру операцій і у вигляді реєстру документів. Перехід до реєстру проводок проводиться за пунктом меню Вид / Реєстр проводок. У цьому поданні відображаються всі проводки, сформовані та проведені в Головний журнал за вибраний місяць.

У модулі можна по пунктах меню Реєстр / Провести документ / Відкликати документ провести операції по зазначеним документам. По пункту меню Реєстр / Групова операція проводиться операції по зазначеним операціям.

Згідно з позицією меню Вид / Види реєстру виконується визначення вигляду реєстру.

Перехід до реєстру документів виконується за пунктом меню Вид / Реєстр документів.

По пункту меню Вид / Встановити фільтр виконується фільтрація карток, а по пункту меню Вид / Зняти фільтр дія фільтрації скасовується.