Налаштування Джерел фінансування в системі

На підприємствах, діяльність яких фінансується з багатьох різних джерел фінансування (ДФ) /економічних класифікаторів витрат (ЕКВ) необхідно виконати певні налаштування.

В системі передбачено налаштування параметрів, що дозволяють вести облік окремо по джерелам фінансування, окремо по економічній класифікації витрат, та одночасно по обом напрямкам.

Для налаштування перейти відповідно в модуль Джерела фінансування та модуль Економічний класифікатор витрат системи Загальні довідники, які призначені для створення переліку джерел фінансування підприємства та економічних класифікаторів витрат.

Для коректної роботи виконати налаштування довідника Джерела фінансування, який містить список всіх джерел фінансування організації та має ієрархічну структуру.

По пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Insert вибрати Запис поточного рівня або Запис підлеглого рівня для створення нового джерела фінансування.

У вікні Створення запису заповнити поля:

 • Поле Класифікатор заповнюється шляхом вибору запису із довідника

Кодів доходів бюджету по клавіші F3 (може не заповнюватися).

Обов’язкові до заповнення поля:

 • Код.
 • Найменування.

По необхідності вказуються:

 • Термін дії запису.
 • Тип запису (Доходи; Фінансування; З/П).

Для збереження натиснути кнопку ОК.

Для підприємств державного сектору виконується налаштування довідника Економічні класифікатори витрат, який містить список економічних класифікаторів витрат та має ієрархічну структуру.

По пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Insert вибрати вид створення запису Поточного рівня або Підлеглого рівня для створення нового економічного класифікатора витрат.

У вікні Створення запису заповнити поля:

 • Поле Класифікатор заповнюється шляхом вибору запису із довідника Кодів ЕКВ по клавіші F3.

Заповнити поля:

 • Код.
 • Найменування.
 • Термін дії запису.
 • Тип запису (Підсумковий, Скорочений, Детальний, Кредити надання, Кредити повернення).

По клавіші F3 заповнити поля:

 • Підсумковий КЕКВ.
 • Скорочений КЕКВ.

Для збереження натиснути кнопку ОК.

Подальші налаштування відбуваються в модулі Налаштування підсистеми Облік праці й заробітної плати.

Перейти до розділу Джерела фінансування та Економічні класифікатори витрат.

Для підтримки Джерел фінансування та/або Економічних класифікаторів витрат налаштування починається з встановлення параметрів:

 • Використовувати джерела фінансування

та/або

 • Використовувати економічні класифікатори витрат.

Для послідовного розрахунку сум податків і нарахувань до фондів у потрібній послідовності створюються Групи ДФ/ЕКВ (заповнюється закладка Групи).

Встановити курсор на рядок в табличній частині (активувавши його).

По пункту меню Реєстр / Створити або клавіші Insert викликати вікно Створення групи ДФ/ЕКВ.

Заповнити поля :

 • Код.
 • Найменування групи.

По клавіші F4 із відповідних довідників заповнити:

 • Джерела фінансування.
 • Економічні класифікатори витрат.

Для збереження натиснути кнопку ОК.

На закладці Коефіцієнти створюється таблиця Коефіцієнтів розподілу сум по ДФ/ ЕКВ.

Увага: Звертаємо увагу! Заповнювати таблицю необхідно, якщо вибраний спосіб визначення ДФ та ЕКВ По таблиці коефіцієнтів розподілу сум.

Створюється необхідна кількість таблиць з відповідними пропорціями, але завжди сума коефіцієнтів дорівнює 1. Ще створюється таблиця, в якій буде значення Джерела фінансування з коефіцієнтом 1 (на випадок відсутності розподілу).

Встановити курсор на рядок в табличній частині (активувавши його).

По пункту меню Реєстр / Створити або клавіші Insert викликати вікно Створення таблиці коефіцієнтів.

Заповнити поля:

 • Код.
 • Найменування.

По клавіші F3 заповнити табличну частину:

 • Задати Період дії.
 • Вибрати Джерело фінансування.
 • Визначити Економічний класифікатор витрат.
 • Проставити Коефіцієнт розподілу(сума коефіцієнтів повинна
 • дорівнювати 1).

Для збереження натиснути кнопку ОК.

При необхідності на закладці Платники заповнити таблицю Визначення платника для перерахувань по ДФ/ЕКВ.

Встановити курсор на рядок в табличній частині (активувавши його).

По пункту меню Реєстр / Створити або клавіші Insert викликати вікно Створення таблиці визначення платника.

Заповнити поля:

 • Код.
 • Найменування.

Заповнити табличну частину, в яку входять:

 • Платник.
 • Номер рахунку.
 • Банк.

Вибрати для кожного платника:

 • Джерела фінансування.
 • Економічні класифікатори витрат.

Для збереження натиснути кнопку ОК.

Для подальшого налаштування перейти до розділу Види оплат.

Відповідно в пунктах Система оплати, Надбавки та доплати, Премії, Відпустки, Лікарняні, Матеріальна допомога, Компенсаційні нарахування, Оплата за середнім, Інші нарахування для кожного виду оплати, що обліковується в розрізі ДФ/ЕКВ, додаються додаткові пункти Джерело фінансування та Економічний класифікатор витрат, в яких по клавіші F3 встановлюється Спосіб визначення, що набуває одного із варіантів:

 • Не визначений - не визначене джерело фінансування, економічний класифікатор витрат (за замовчуванням);
 • Визначений явно - вибирається по клавіші F3 із довідників Джерела фінансування / Економічні класифікатори витрат;
 • З Особового рахунку - спосіб визначення задається для кожного співробітника в Особовому рахунку - в пункті Загальні відомості модуля Особові рахунки працівників;
 • Із записів вхідних видів виплат - в режимі редагування у полі Перелік ДФ , що входять в розрахунок (якщо не вказано, то все) / Перелік ЕКВ, що входять в розрахунок (якщо не вказано, то все) вибираються Джерела фінансування/Економічні класифікатори витрат; З провідною системи оплати - спосіб визначення такий же, як і у провідної системи оплати співробітника;
 • Відповідно коду підрозділу - спосіб визначення такий же, як і у підрозділі, в якому працюють співробітники. Таблиця відповідності задається в довіднику Джерела фінансування/Економічні класифікатори витрат;
 • Відповідно коду замовлення - спосіб визначення такий же, як і у замовлення, над яким працюють співробітники. Таблиця відповідності задається в довіднику Джерела фінансування/Економічні класифікатори витрат;
 • Визначається програмно - в режимі редагування у полі Програма визначення в редакторі програм створюється програма способу визначення Джерела фінансування/Економічного класифікатора витрат;

 • По таблиці коефіцієнтів розподілу сум - вибирається варіант визначення таблиці.

При виборі параметру Таблиця визначаєтьсяВ налаштуванні виду оплати обирається створена раніше таблиця.

Також при налаштуванні Системи оплати можна вибрати параметр Таблиця визначається – У «Загальних відомостях» Особового рахунку.

У цьому разі для кожного співробітника в Особовому рахунку працівника на 2-й сторінці розділу Загальні відомості задати Джерело фінансування у полі Таблиця розподілу сум додавши із запропонованого переліку посилання на таблицю (див. окрему нотатку).

Для розділу Податки по пункту Спосіб розрахунку податків вибирається Спосіб розрахунку податку за джерелами фінансування та економічними класифікаторами витрат:

 • Послідовний - при виборі даного способу реалізовано послідовний розрахунок по джерелах фінансування (для цього в налаштуванні заробітної плати по пункту ДФ/ЕКВ необхідно створити групи ДФ/ЕКВ в потрібній послідовності).

Пропорційний.

При послідовному способу розрахунку за ДФ і ЕКВ визначається метод застосування пільги:

 • По наростаючому доходу

або

 • По загальному доходу.

При необхідності в налаштуванні Видів оплат в пункті Виплати призначається платник по ДФ та ЕКВ для перерахувань Поштою, через Ощадбанк та через Банк. На відповідних закладках проставляються позначки Платник визначається по ДФ і ЕКВ.

У групі Фонди модуля Налаштування для кожного з фондів визначається Спосіб розрахунку фонду за джерелами фінансування та економічними класифікаторами витрат.

 • Послідовний

або

 • Пропорційний.

У групі Перерахування модуля Налаштування за потреби платник визначається за джерелами фінансування/економічним класифікатором витрат установкою параметра Включати в суму перерахування лише суми по вказаних ДФ і ЕКВ.

Обов'язково вказується отримувач перерахування.

У табелі (підсистема Облік праці й заробітної плати, модуль Документи/Табель обліку робочого часу, закладка Суми за видами оплат) налаштування не проводиться. При додаванні/коригуванні виду оплати по працівнику вказується ДФ та ЕКВ в ручному режимі.

Налаштування Виплат по джерелам фінансування проводяться в модулі Платіжні відомості (для виплати через касу) та Списки на перерахування (для виплати через банк) групи модулів Відомості на виплату. На закладці ДФ/ЕКВ/Аналітика або при включеному параметрі Використовувати табличний фільтр на закладці Табличний фільтр визначаються коди ДФ та ЕКВ (див окрему нотатку).

Примітка: Звіти, в назві яких присутні ДФ/ЕКВ формуються по всім або по окремим Джерелам фінансування/Економічним класифікаторам витрат.