Проведення налаштувань для підсумованого обліку робочого часу

Підсумований облік робочого часу передбачає, що тривалість роботи протягом доби може відхилятися у певних межах від робочого дня нормальної тривалості з тим, однак, щоб встановлена законом норма робочого часу була дотримана в середньому за повний обліковий період: місяць, квартал, рік. В Комплексі ISpro існують налаштування для нарахування заробітної плати за підсумованим обліком робочого часу.

Загальні налаштування підсумованого обліку робочого часу проводиться в системі Облік персоналу/Облік праці й заробітної плати/Параметри в модулі Довідник графіків і режимів роботи.

У вікні Графіки роботи обрати розділ Підсумований облік.

Зазначити параметри підсумованого обліку робочого часу:

  • в полі Обліковий період обрати необхідне згідно вимог облікової політики

  • в частині Початок підсумованого обліку зазначити Рік і Місяць;
  • в частині Розрахунок норми годин за період відсутності працівника з поважної причини (відпустка, лікарняний тощо) обрати необхідне: За графіком норми або За графіком працівника;
  • параметр При розрахунку переробки віднімати святкові дні зазначити за необхідності;
  • Види оплат визначають фактично відпрацьований час працівника і використовуються для контролю переробки.

Зберегти дані. Перейти до розділу Графіки роботи і створити необхідний графік роботи за підсумованим обліком.

По пункту меню Реєстр/Створити відкривається новий запис графіку роботи, який має три закладки: Місячні норми, Період графіка, Параметри.

На закладці Місячні норми автоматично відображається кількість робочих днів і годин помісячно за певний рік. Кількість розраховується на підставі довідника Календар (система Загальні довідники).

На закладці Період графіка вручну зазначити Початок періоду (обов’язково це повинен бути будь-який понеділок), зазначити параметр Автоматичне табелювання. Всі інші поля і параметри заповнюються за необхідності.

Далі заповнити закладку Параметри.

1 – в полі Графік роботи обрати потрібний графік зі списку, що визначає норму;

2 – в полі Скорочений робочий тиждень обрати потрібне з двох варіантів відповідей

3 – в полі Підсумований облік обрати Так

4 – кількість годин Норми переробки зазначаємо вручну;

5 і 6 – поля Річна норма понаднормових і Дводенна норма понаднормових заповнюємо вручну за необхідності;

7 – в полі Кількість ставок працівника потрібне обрати з двох варіантів відповідей.

8 – в нижній частині вікна наводиться пояснення щодо інформації, яка відображається в полі, на якому встановлений курсор

Після заповнення всіх необхідних полів і параметрів натиснути кнопку ОК.

Сформований графік буде відображений у переліку графіків роботи (верхня частина вікна), а в нижній частині вікна буде відображена інформація про норми робочого часу помісячно за певним графіком відповідно до вказаного року.

Закрити Графіки роботи і перейти в модуль Налаштування.

Для відображення інформації щодо підсумованого обліку часу в особовому рахунку співробітника обрати розділ Особовий рахунок. В таблиці Розділи особового рахунку відкрити підрозділ Призначення і переміщення і зазначити параметр Підсумований облік.

Також призначення підсумованого графіку робочого часу необхідно зробити в особовому рахунку працівників, які будуть працювати за таким графіком. Перейти в модуль Особові рахунки працівників.

Призначення може проводитись декількома способами:

  • Одному співробітнику в особовій картці безпосередньо;
  • Групі співробітників в реєстрі по пункту меню Реєстр/Коригування картотеки;
  • Формування наказу.

Розглянемо перший спосіб. Інші способи можна зробити на підставі інших нотаток.

В Реєстрі особових рахунків відкрити Особовий рахунок потрібного працівника. У вікні ліворуч обрати розділ Загальні відомості і в групі Графік роботи і система оплати в полі Графік роботи зі списку обрати графік Підсумований графік роботи.

Переглянути результати налаштування підсумованого обліку робочого часу можна в розділі Призначення і переміщення на закладці Підсумований облік. Праворуч буде відображена інформація у відповідності до встановленого підсумованого графіку обліку робочого часу, зокрема, на закладці Баланс можна переглянути Баланс часу по нормі і графіку роботи.