Створення нової посади

Для створення нової посади потрібно перейти в систему Загальні довідники у модуль Довідник посад.

Створення нового запису в Довіднику посад проводиться по клавіші Insert або по пункту меню Реєстр/Створити.

У вікні, що відкрилось, заповнюються необхідні поля:

 • Код - унікальний в межах довідника;
 • Розділ класифікатора професій- обирається відповідно до створюваної посади.
 • Підклас посад- обирається відповідно до створюваної посади.
 • Професійна назва роботи- обирається відповідно до створюваної посади.
 • Код за класифікатором – заповнюється автоматично.
 • Код ЗКППТР– заповнюється автоматично.

Заповнення полів Розділ класифікатора до коду ЗКППТР - є обов’язковим.

 • Найменування - назва посади. Найменування посади відмінюється у родовому, давальному, орудному і знахідному відмінках (ці дані будуть потрібні при формуванні звітів, наказів);
 • Повне найменування - повне найменування посади;
 • Порядковий номер - вводиться порядковий номер;

Наступні поля заповнюються по необхідності, в разі використання в обліку.

 • Клас посад - вибирається клас посад;
 • Категорія посади - вибирається категорія посади з довідника;
 • Категорія посади держслужби - вибирається категорія посади з довідника;
 • Категорія посади (К-1) - вибирається категорія посади з довідника категорії посад відповідно до класифікації для К-1;
 • Позиційний рівень - вибирається з довідника;
 • Вилка окладів - ця інформація буде використовуватися в підсистемі для контролю. Дані по окладу можуть вводиться двома способами:
  1. При заповненні даних "Вилки" окладів вказується мінімальне і максимальне значення окладу для даної посади. Надалі при заповненні особових рахунків співробітників система буде відслідковувати потрапляння введеного окладу в вилку обраної посади;
  2. При введенні даних в полі Оклад за замовчуванням, поле Оклад в особовому рахунку співробітника даної посади за замовчуванням буде заповнюватися вказаним значенням.

При використанні підсистеми Облік кадрів заповнювати дані по вилці окладів не рекомендуємо. При зміні в штатному розписі окладів , контроль буде проводитись по даних з довідника. В такому випадку необхідно буде змінити оклади й у довіднику, а це не раціонально.

 • Дата початку дії, дата закінчення дії - заповнюється датами, коли запис актуальний. Після встановлення дати кінця дії, з цієї дати запис є архівним.

Коригування запису проводиться по клавіші F4, видалення - по клавіші F8 (логічне видалення). У процесі роботи використовуються функції сервісу: пошук і сортування.

На закладці Типи структурних одиниць зазначається, в яких типах СО може використовуватися дана посада (може використовуватися тільки при централізованому обліку).