Налаштування Джерела фінансування для видів оплат

Система дозволяє врахувати особливості розрахунку заробітної плати на підприємствах, що застосовують декілька Джерел фінансування.

Спочатку необхідно перевірити наявність інформації про Джерела фінансування в системі Загальні довідники в модулі Джерела фінансування.

Далі для створення таблиці розподілу коефіцієнтів по джерелам фінансування перейти в систему Облік персоналу/ Облік праці й заробітної плати в групу модулів Параметри в модуль Налаштування.

 • Перейти у розділ Джерела фінансування та Економічні класифікатори витрат.
 • Для виконання підтримки Джерел фінансування встановити параметр:
  • Використовувати джерела фінансування.
 • На закладці Коефіцієнти активувати рядок.
 • По меню Реєстр / Створити або по клавіші Insertвикликати для заповнення таблицю.

Заповнити поля:

 • Код.
 • Найменування.

  Заповнити табличну частину:

 • Задати Період.
 • Вибрати Джерело фінансування.
 • Проставити Коефіцієнт (сума коефіцієнтів повинна дорівнювати 1).

  Для збереження натиснути кнопку ОК.

Примітка: Створюється необхідна кількість таблиць з відповідними пропорціями, але завжди сума коефіцієнтів дорівнює 1. Ще створюється таблиця, в якій буде значення Джерела фінансування з коефіцієнтом 1(на випадок відсутності розподілу).

Далі перейти у групу Види оплат в розділ Система оплати.

 • У табличній частині вибрати і по клавіші F4 відкрити відповідний вид оплати (у нашому випадку – Посадовий оклад).
 • У пункті Джерело фінансування встановити спосіб визначення:
  • По таблиці коефіцієнтів розподілу сум.
 • Вибрати параметр Таблиця визначається
  • У «Загальних відомостях» Особового рахунку.
 • Для збереження натиснути кнопку ОК.
Примітка: Для коректного нарахування заробітної плати для кожного Виду оплат, що обліковуються в розрізі Джерел фінансування, необхідно виконати налаштування.

Для подальшого налаштування перейти в систему Облік персоналу / Облік праці й заробітної плати у групу модулів Картотека в модуль Особові рахунки працівників.

У реєстрі Особових рахунків обрати працівника для внесення змін.

 • По меню Реєстр / Змінити або по клавіші Enter відкрити картку працівника.
 • На 2-й сторінці розділу Загальні відомості задати Джерело фінансування у полі Таблиця розподілу сум додавши із запропонованого переліку посилання на таблицю.
 • Розподілені суми згідно виконаних налаштувань попадають в Розрахунковий листок працівника.
 • При виборі відповідного Джерела фінансування досить зручно провести звірку виконаних дій і отриманих розрахунків.
 • У Розрахунковому листку працівника можна подивитися роз’яснення розрахунку відповідної позиції по нарахуванню або утриманню згідно джерел фінансування по контекстному меню Роз’яснення розрахунку або комбінації клавіш Ctrl+F1.
 • У вікні Роз’яснення розрахунку надається вся інформація по нарахуванню Посадовий оклад з Джерелом фінансування .