Загальні операції по обліку персоналу

Картотека співробітників є єдиною для обліку персоналу в системі. Кожна підсистема має доступ до частини даних.

Деякі операції можна виконувати як в особових картках працівників так й у особових рахунках працівників.

Коригування картотеки працівників - Коригування картотеки особових рахунків та особових карток співробітника.