Загальна характеристика системи

Підсистема Облік кадрів дозволяє здійснювати завдання обліку й управління кадровими ресурсами підприємства. За допомогою підсистеми здійснюється:

  • ведення особових справ працівників;
  • створення і ведення графіка відпусток;
  • створення штатного розкладу;
  • внесення змін до штатного розпису;
  • створення шаблонів наказів;
  • формування наказів на підставі шаблонів;
  • формування різної звітності;
  • передача даних в підсистему Облік праці та заробітної плати для розрахунку заробітної плати.

Структура підсистеми Облік кадрів ієрархічна, включає:

Мал. 1. Підсистема Облік кадрів
Підсистема Облік кадрів
Примітка: Функціонал підсистеми Облік кадрів доступний для роботи через тонкий клієнт (десктопна версія Комплексу) та, частково, через веб-клієнт (web-версія Комплексу).
Підсистеми Облік кадріві Облік праці та заробітної плати мають загальні довідники і принципи роботи. Підсистеми працюють з єдиною картотекою співробітників, але можуть експлуатуватися незалежно одна від одної.

З метою обмеження доступу до інформації для кожного співробітника, що працює з підсистемою, проводиться налаштування доступу відповідно до виконуваних обов'язків.

У підсистемі використовуються загальносистемні й локальні довідники. Робота із загальними довідниками описана в розділі Загальні довідники. Перелік загальних довідників, без заповнення яких не можна починати роботу в підсистемі Облік кадрів.

У серверній частини Комплексу в каталозі Templates / Orders знаходяться готові до імпорту шаблони наказів для комерційних, бюджетних, виробничих і госпрозрахункових підприємств. Для проведення імпорту шаблонів наказів необхідно в головному меню відкрити систему Сервіс, модуль Імпорт / Управління персоналом / Імпорт шаблонів наказів. У вікні Імпорт шаблонів наказів вказати шлях до файлу імпорту (до каталогу, в якому знаходяться шаблони наказів) і потім натиснути ОК. Після виконання з'являється протокол про результати імпорту.