Загальна характеристика системи

Підсистема Облік праці й заробітної плати забезпечує виконання таких функцій:

 • розрахунок різних видів нарахувань і утримань із заробітної плати та відрахувань до фондів;
 • можливість налаштування алгоритму користувача для розрахунку суми по виду оплати або нарахування до фонду;
 • ведення особових рахунків співробітників;
 • зберігання наказів по призначеннях і переміщеннях працівників;
 • зберігання архіву розрахункових листів працівників ;
 • підтримка довільної кількості різних графіків роботи;
 • ведення табельного обліку по днях або у підсумку за місяць;
 • можливість автоматичного перерахунку сум видів оплати і нарахувань до фондів за закриті періоди в разі змін законодавства або виявлення помилок;
 • використання даних наказів при розрахунках поточного періоду;
 • використання даних наказів при перерахунках закритих періодів;
 • підтримка обліку внутрішнього сумісництва;
 • підтримка обліку декількох систем оплати за один день;
 • можливість ведення позамовного обліку;
 • можливість обробки і зберігання первинних документів у вигляді пачок (тек);
 • обробка індивідуальних і бригадних нарядів;
 • формування платіжних відомостей, взаємозв’язок з касою;
 • можливість виплати заробітної плати та аліментів через касу, банк ( в розрізі банків), ощадбанк або через пошту;
 • можливість формування платіжних доручень на перерахування податків і внесків до бюджету і позабюджетні фонди при формуванні платіжних відомостей;
 • формування списків на перерахування. Взаємозв’язок з банком;
 • можливість формування проводок і передачі їх в підсистему Головна книга;
 • формування звітів за видами оплати, замовленнями, бухгалтерськими рахунками, нарахуваннях до фондів та ін. Звіти формуються по підприємству і по підрозділах;
 • можливість формування звітів за поточний період, за закриті періоди;
 • формування довідок і звітів з податку на доходи;
 • можливість експорту даних в систему M.E.Doc;
 • можливість підготовки даних для персоніфікованого обліку внесків до Пенсійного фонду (об'єднана звітність).
Примітка: Робота з підсистемою Облік праці й заробітної плати можлива у поєднанні з використанням підсистеми Облік кадрів, що спрощує окремі процедури та налаштування за рахунок використання наказів. У випадку окремого (ізольованого) використання підсистеми Облік праці й заробітної плати внесення даних щодо наказів та персональної інформації необхідної для обліку виконується через ручне введення записів.

Структура підсистеми Облік праці й заробітної плати ієрархічна, включає шість груп модулів:

Мал. 1. Підсистема Облік праці й заробітної плати
Підсистема Облік праці й заробітної плати
Поняття і визначення
Нижче представлені основні терміни, що використовуються при роботі з підсистемою:
 • Розрахунковий період – місяць і рік, за який проводиться розрахунок виду оплати;
 • Обліковий період – місяць і рік, в якому проводиться розрахунок виду оплати;
 • Поденний облік часу – спосіб обліку відпрацьованого часу, при якому відомо, де знаходився працівник у кожен з днів, в яку зміну і скільки годин він відпрацював;
 • Підсумований облік часу – спосіб обліку відпрацьованого часу, при якому відома загальна кількість відпрацьованого часу за місяць без розбивки по днях;
 • Змішаний облік часу – спосіб обліку відпрацьованого часу, коли по днях протабельовано частину місяця, а для іншої частини відома загальна кількість відпрацьованого часу. Наприклад, для робочого з відрядною оплатою праці в документі на наряд введена оплата за 10 днів без зазначення відпрацьованого часу в конкретних днях, а в розрахунковий лист введений лікарняний за 5 днів із зазначенням дат початку і кінця його дії;
 • Замовлення – код виробничого замовлення, аналітичний код номенклатурної позиції або номенклатурної групи, або код наукової теми, на який відносяться витрати по заробітній платі;
 • Вид оплати – вид нарахування, утримання або виплати;
 • Метод розрахунку виду оплати – визначає призначення, властивості, поведінку і алгоритм розрахунку виду оплати;
 • Сторнування – бухгалтерська правка записів нарахувань і утримань, здійснених в закритих періодах. Сторнування проводиться, наприклад, при збігу днів хвороби згідно з лікарняним листком з днями закритого періоду, зазначеними в табелі як робочі;
 • Підрозділ приписки – підрозділ, в якому значиться працівник;
 • Підрозділ фінансування – підрозділ, в якому працівник фактично виконував роботу, і на яке списується відповідна частина фонду оплати праці;
 • Шифр виробничих витрат (ШВВ) – коду на який відносяться виробничі витрати. Наприклад, вид продукції або інше визначене підприємством кодування.