Операційно-трудові нормативи

Довідник Операційно-трудові нормативи призначений для внесення інформації про операції та операційно-трудові нормативи, має ієрархічну структуру і дозволяє довільним чином групувати виробничі операції. Нормативи потім використовуються в нарядах.

Створюється нова група по клавіші Insert і вибирається в меню пункт Додати групу / Додати групу поточного рівня. Заповнюються поля:

 • Номер групи - код групи, унікальний у довіднику.
 • Найменування - довільне найменування групи.
 • Розцінка визначається - визначається спосіб завдання нормативних розцінок на операції, що входять в цю групу: Сумою або Коефіцієнтом від базової суми.
 • Базова сума - поле активується при другому способі завдання розцінок.

При зміні базової суми проводиться перерахунок поля Підрахунок для підлеглих операцій. Обробка підлеглих груп проводиться при включенні відповідного режиму.

Довідник має складну ієрархію з великим ступенем вкладеності підгруп. Створюється підлеглий рівень по клавіші Insert на необхідній групі/підгрупі. У меню вибирається пункт Додати групу / Додати групу підлеглого рівня і заповнюються запропоновані поля за аналогією з вищеописаними.

Виробнича операція створюється по клавіші Insert в необхідній групі/підгрупі. У меню вибирається пункт Додати операцію і вводяться запропоновані поля:

 • Код операції - довільний код операції, унікальний в довіднику.
 • Додатковий код - додатковий код.
 • Найменування - довільне найменування операції.
 • Коефіцієнт.
 • Розцінка - сума нормативної розцінки на операцію, вводиться вручну або розраховується автоматично (у разі визначення розцінки коефіцієнтом від базової суми).
 • Норма часу, годин - норматив часу в годинах, для якого визначена розцінка.
 • Професія - вибирається з довідника професій.
 • Розряд - довільний числовий параметр, що визначає ступінь кваліфікації працівника, необхідної для виконання операції.
 • Тарифна сітка - значення вибирається з Довідника тарифних сіток (підсистеми Облік праці й заробітної плати ).
 • Тарифна ставка - заповнюється автоматично на підставі Довідника тарифних сіток з урахуванням зазначеного розряду. Якщо даний довідник не підтримується, то значення тарифу вводиться вручну. У разі, коли дані довідника Операційно-трудові нормативи використовуються при розрахунку планової собівартості продукції або в технологічних картах, поле Тарифна ставка є обов'язковим для заповнення.
 • Базова сума - поле активується при другому способі завдання розцінок.
 • Одиниця виміру - одиниця виміру продукції, вибирається з довідника одиниць виміру.
 • Програма розрахунку - найменування програми розрахунку значень полів. Як приклад наводиться програма для заповнення поля Розцінка на підставі значення полів Тарифна ставка і Норма часу:

PAYOTN_RSC_NEW = PAYOTN_TAR * PAYOTN_NV

У результаті виконання даної програми у полі Розцінка буде проставлено значення поля Тарифна ставка, помножена на значення поля Норма часу.

Вибір програми здійснюється з довідника, що викликається по клавіші F3. Редагується програма розрахунку по клавіші F4, нова створюється по клавіші Insert, у вікні Коригування програми у полі Текст програми по клавіші F4 викликається Редактор програм. Робота з вбудованим редактором програм детально описана в Керівництві адміністратора.

 • Коментар - довільний текст.
 • Опис - довільний текст опису операції.

Згідно з позицією меню Сервіс / Налаштування встановлюються призначені для користувача налаштування:

 • Параметр Автоматичне виконання програми розрахунку при зміні параметрів операції;
 • Параметр Автоматичне коректування норм часу в специфікаціях на продукцію;
 • Якщо параметр Успадковувати права доступу від батьківської групи при створенні групи підлеглого рівня відключений, то при створенні підгрупи доступ до неї отримує тільки користувач, який її створив; якщо параметр включений - доступ отримують всі користувачі, у яких є доступ до батьківської групи даної підгрупи.

Групова обробка операцій (розрахунку програм) проводиться для обраних операцій по пункту меню Реєстр / Глобальне коригування або по комбінації клавіш Alt + G. Вибирається принцип Виконання:

 • По наявних програмах;
 • З розноскою програми вибирається Програма розрахунку.

За комбінацією клавіш Shift + Ins або за пунктом меню Реєстр / Перемістити в групу виконується переміщення операційно-трудових нормативів з групи в групу.