Об'єднана звітність

Модуль Об'єднана звітність використовується для роботи з єдиними звітами, що включають у себе звітність з ПДФО, ВЗ та ЄСВ. У модулі представлено реєстр об'єднаної звітності.

Створення нової звітності виконується у два етапи:

 • налаштування документа;
 • формування звітності.

Налаштування єдиного звіту виконується по пункту меню Реєстр / Створити (по клавіші Ins або за допомогою іконки на панелі інструментів – ).

Створення об'єднаної звітності. Вкладка Параметри
Рис. 1. Створення об'єднаної звітності. Вкладка Параметри

У вікні Створення об'єднаної звітності інформація міститься на таких вкладках: Параметри, Види доходів Додаток 4ДФ, Доходи для ЄСВ, Пільги, Лікарняні, Відпустки, Фонди, Стаж, Військовозобов'язані, Внутрішні сумісники, Інше.

На вкладці Параметри формування звітності:

 • обирається вид звітності: Звітний, Новий звітний, Довідковий або Уточнюючий;
 • вказується Період;
 • зазначаються параметри для формування звітності:
  • По підприємству – формується загальна відомість,
  • За всіма доступними структурними одиницями (формується окрема довідка для кожної структурної одиниці);
  • По вказаній структурній одиниці;
  • За всіма доступними податковими органами;
  • По вказаному податковому органу.

При створенні відомостей на підприємствах без централізованого обліку з параметром По вказаній структурній одиниці або По всім доступним структурним одиницям (окрема довідка для кожної структурної одиниці) для структурної одиниці, в налаштуваннях якої вказано Головний офіс формується загальна відомість по всім структурним одиницям, Додаток 4 ДФ для кожної структурної одиниці окремо.

Для формування відомостей з параметрами По вказаному податковому органу, За всіма доступними податковими органами потрібно заповнити дані по податковим органам. Для цього, у реєстрі відомостей необхідно обрати пункт меню Реєстр / Податкові органи (комбінація клавіш Ctrl+N), у вікні Податкові органи (вкладка Використовувані) з’явиться список податкових органів вказаних в особових рахунках працівників в розділі Загальні відомості / Податковий орган. Для кожного податкового органу потрібно заповнити Код області та Код адміністративної одиниці, вибір значення поля КАТОТТГ виконується з довідника. На вкладці Центральний вікнаПодаткові органи обертається Код центрального податкового органу.

При створенні відомостей з даними параметрами формується загальна відомість для центрального податкового органу, для всіх інших податкових органів Додаток 4 ДФ. У випадку зміни податкового органу в звітному кварталі, дані по працівнику за кожен місяць кварталу відображаються у відомості, створеній по податковому органу, до якого відноситься працівник на останнє число місяця.

При створенні відомості з параметрами:

 • Додавати ФОП – в Додатку 4ДФ відображатимуться дані по ФОП, з якими були розрахунки в звітному періоді;
 • Виплачений дохід та перерахований податок пропорційно сумі виплат у вказаному кварталі – в Додатку 4ДФ відображатимуться суми нарахованого, виплаченого доходу та податків у звітному кварталі у відповідних графах.

У вікні Створення об'єднаної звітності , на вкладці Види доходів Додаток 4ДФ по клавіші Insert створюється вид доходу. У вікні Створення виду доходу заповнюються поля:

 • Код – код ознаки доходу для відображення в Додатку 4ДФ):
 • Найменування;
 • заповнюються даними вкладки:
  • Види оплат – по клавіші Enter або подвійному натисканні лівої клавіші миші, додаються види оплат, які необхідно включити до відповідної ознаки доходів;
  • Податок – обираються відповідні групи доходів податку (з розділу Дохід та ставки виду оплати з методом розрахунку ПДФО 2004 року);
  • Фонди – додаються фонди.

У вікні Створення об'єднаної звітності , на вкладці Доходи для ЄСВ по клавіші F4 додаються види оплат, на які нараховується єдиний соціальний внесок.

У вікні Створення об'єднаної звітності , на вкладці Пільги, по клавіші Insert створюються пільги. У вікні Пільга заповнюються поля:

 • Код – код ознаки пільги для Додатку 4ДФ;
 • Найменування,
 • параметр Додаткова соціальна пільга;
 • Визначається – обирається спосіб визначення пільги. Доступні варіанти: Пільгами податку або Видами виплат. Залежно від вибору варіанту визначення, налаштовується таблична частина.

У вікні Створення об'єднаної звітності , на вкладці Лікарняні додаються види оплат по лікарняним окремо для кожної групи: За рахунок підприємства, За рахунок ФСС, Профзахворювання та нещасні випадки, Декретний лікарняний.

На вкладці Відпустки вікна Створення об'єднаної звітності, інформація представлена на двох вкладках:

 • Відпустка без збереження ЗП – по клавіші Enter або подвійному натисканні лівої клавіші миші, додаються види оплат відпусток без збереження;
 • Тип 10види оплат – додаються ті види оплат, які не належать до групи фондів ЄСВ відпусток та будуть відображені у Додатку 1 з типом нарахувань 10.

На вкладці Фонди вікна Створення об'єднаної звітності для фондів зазначається код категорії застрахованої особи відповідно до Таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і Розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Всі види нарахувань, що використовуються, необхідно відзначити. Після введення коду назва категорії застрахованої особи з’являється автоматично.

На вкладці Стаж вікна Створення об'єднаної звітності заповнюються дані про стаж: основний чи додатковий, Вид стажу, Код підстави, Наказ про атестацію робочого місця (номер та дата наказу). За необхідності вказується групування по видах оплат.

На вкладці Військовозобов'язані вікна Створення об'єднаної звітності додаються категорії персоналу для військовозобов’язаних та обирається спосіб вибору звання: З вкладки військовий облік або Особового рахунку працівника. На закладці Фонди (декрет) додаються фонди ЄСВ з декретних лікарняних військовозобов’язаних. На закладці Призовники додаються категорії призовників.

На вкладці Внутрішні сумісники вікна Створення об'єднаної звітності зазначаються облікові склади для внутрішніх сумісників, дані по яким будуть виділені в Додатку 1 (при формуванні відомості з параметром Виділяти дані внутрішніх сумісників в Додатку 1 на закладці Інше).

На вкладці Інше налаштовуються параметри формування відомості:

 • Відображати дату закінчення декретного лікарняного та відпустки по догляду від 3 до 6 років в Додатку 5 –у Додатку 5 в графі Дата закінчення трудових відносин відображатиметься дата закінчення декретного лікарняного та відпустки по догляду від 3 до 6 років;
 • Виводити у Додаток 5 дати прийняття та звільнення при переміщенні працівника – у Додатку 5 буде відображено два записи з датою закінчення та датою початку трудових відносин;
 • Виводити декретниць у Додаток 6 – у Додатку 6 буде відображена інформація про спецстаж працівників, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною;
 • Використовувати повне найменування посади в Додатку 5 – у Додатку 5 у графі Найменування посади відображатиметься повна назва посади з довідника посад (Загальні довідники / Довідник посад / Повне найменування);
 • Виділяти дані внутрішніх сумісників в Додатку1 – у Додатку 1 дані по внутрішнім сумісникам, облікові склади яких зазначені на закладці Внутрішні сумісники, будуть відображені окремо від даних основного працівника;
 • Фіксувати зміну розряду в Додатку 5 – при зміні розряду працівника в Додатку 5 відображатиметься два записи з датою закінчення розряду та датою початку нового, в полі Найменування посади назва посади і розряду;
 • Виводити Посаду + Підрозділ в Додаток 5 в полі Найменування посади – у Додатку 5 в графі Найменуванняпосади відображатиметься назва посади та вся структура підрозділів;
 • Бюджетне підприємство – при формуванні відомості з даним параметром проставляється відмітка в рядку 092 Бюджетна установа для форми J0500107.

Також, на вкладці Інше визначається неповний робочий час:

 • По графіку роботи з включеним параметром «Скорочений робочий тиждень – у Додатку 1 в графі Неповний робочий час відображатиметься відмітка для працівників з графіком роботи, в налаштуванні якого вказана скорочена тривалість робочого дня (Параметри / Налаштування / Звітність / Розрахунок чисельності / Налаштування / Еквівалент повної зайнятості / Скорочений робочий день / Графа Скорочений / Так);
 • По розділу «Індивідуальне табелювання» особових рахунків працівників – у Додатку 1 в Графі Неповний робочий час відображатиметься відмітка для працівників, для яких застосовується індивідуальне табелювання (Особовий рахунок працівника / Розділ Призначення і переміщення / Індивідуальне табелювання);
 • По кількості ставок працівника <1.000 (з урахуванням внутрішнього сумісництва) – у Додатку 1 в графі Неповний робочий час відображатиметься відмітка для працівників з кількістю ставок <1.000 (Особовий рахунок працівника / Загальні відомості / Кількість ставок).

Після налаштування параметрів об'єднаної звітності переходять до її формування (створення).