Операційно-трудові нормативи для підприємств, що надають комунальні послуги

Для ведення обліку трудовитрат і заробітної плати при наданні послуг підприємствами комунального господарства необхідно заповнити довідник Операційно-трудових нормативів.

Заповнення довідника Операційно-трудових нормативів здійснюється в системі Облік персоналу/Облік праці і заробітної плати/ Параметри в модулі Операційно-трудові нормативи.

Довідник Операційно-трудові нормативи призначений для внесення інформації про операції та операційно-трудові нормативи, має ієрархічну структуру і дозволяє довільним чином групувати операції. Нормативи потім використовуються при формуванні нарядів.

Встановити курсор у ліву табличну частину Довідника операційно-трудових нормативів та по пункту меню Реєстр / Створити/Додати групу або клавішеюInsert створити Групу поточного або Групу підлеглого рівня.

Структура груп та підгруп визначається підприємством.

Зазначити номер і назву групи/підгрупи та натиснути кнопку ОК .

Сформувати всі групи поточного і підлеглого (якщо необхідно) рівня.

В лівій частині вікна обрати необхідну групу /підгрупу.

Встановити курсор у праву частину вікна та по клавіші Insert обрати пункт Додати операцію.

  • Заповнити Код операції.
  • У полі Найменування внести назву операції.
  • У полі Од.вим по клавіші F3 обрати з груп одиниць необхідну одиницю та натиснути кнопку ОК.
  • У полі Розцінка зазначити розцінку за виконану операцію.
  • У полі Норма часу, годин вказується кількість часу на операцію в годинах.
  • Перед заповненням поля Професія необхідно мати заповнені Довідник професій (підсистема Загальні довідники модуль Довідник професій) та Довідник тарифних сіток (система Облік персоналу / Параметри модуль Довідник тарифних сіток).
  • У полі Професія по клавіші F3 обрати необхідну професію з Довідника професій та натиснути кнопку ОК.
  • У полі Розряд вказати розряд працівника, який повинен виконувати роботу.
  • У полі Тарифна сітка по клавіші F3 обрати відповідний період у Довіднику тарифних сіток, Тарифна ставка розраховується автоматично. Виходячи з обраного розряду у полі Опис проводиться опис операції.

Після внесення інформації натиснути кнопку ОК.

Сформовані операції, за певною групою операцій при виготовленні тієї чи іншої продукції чи наданні послуг, використовується при нарахуванні заробітної плати при відрядній оплаті праці, а також формуванні нормо-годин при виготовленні продукції.