Налаштування

Вікно модуля Налаштування складається з таких закладок:

 • Довідники;
 • Нумерація;
 • Параметри.

На закладці Довідники / Константи можливо створювати поля користувача з одним з чотирьох типів: NUM, CHAR, DATE, TIME. Поле може містити числову чи текстову константу, або задаватися програмно (По клавіші F4 відкривається Редактор програм. Константи використовуються в програмах проводок.

Модуль Налаштування. Вкладка Довідники/Константи. Створення константи

Закладка Довідники / Журнали призначена для створення (при необхідності) журналів для поділу документів за певними ознаками. В Системі створені такі журнали:

 • Вхідний лист;
 • Службова записка;
 • Звернення громадян;
 • Постанова;
 • Нормативний документ;
 • Наказ;
 • Дозвіл;
 • Розпорядження;
 • Вихідний лист;
 • Положення;
 • Протокол;
 • Доручення;
 • Статутний документ.

При необхідності журнали створюються по пункту меню Реєстр / Створити або клавіші Insert вказується Код і Найменування журналу. Журнали можуть мати ієрархічну структуру.

Модуль Налаштування. Вкладка Довідники/Журнали. Створення журналу

Закладка Довідники / Комісії (підписи) дозволяє створювати комісії для підписання документів відповідного типу (що потребують скликання комісії). Можна створити робочу, інвентаризаційну комісії, комісію для визнання об’єктів в складі підприємства, комісію по списанню ОЗ та ін. Створення комісії починається з вибору або створення Типу комісії (по клавіші Insert).

Заповнюються поля Дата, Найменування, Тип документу, Дата та номер документу, обираються Голова та члени комісії, що мають право підпису.

Модуль Налаштування. Вкладка Довідники/Комісії (підписи). Створення комісії

На закладці Довідники / Калькуляція для документів різних типів підключаються програми калькуляції. Їх можна використовувати для задання, наприклад, маршруту виконання. По клавіші F4 відкривається Редактор програм. Робота з редактором програм описана більш детально в Керівництві програміста.

Модуль Налаштування. Вкладка Довідники/Калькуляція. Створення калькуляції

На закладці Довідники / Довідники є можливість налаштування Довідників документообігу, наприклад, статусів документів чи видів довіреностей.

Крім заданих за замовчуванням типів документів можна по клавіші Insert додати інші необхідні типи, або відредагувати наявні по F4. Створені користувачем типи будуть відрізнятись візуально більш тонким написанням шрифту та нумерацією.

Модуль Налаштування. Вкладка Довідники/Довідники. Створення статусу

Для прикладу, наведено довідник Резолюція та різні категорії резолюцій: на погодження, на реєстрацію, на підпис, на ознайомлення.

Модуль Налаштування. Вкладка Довідники/Довідники. Резолюція

Для прикладу, в системному довіднику Вид доставки створена категорія Звернення через сайт відгуків. Модуль Налаштування. Вкладка Довідники/Довідники. Вид доставки. Створення категорії Звернення через сайт відгуків

Закладка Заступники призначена для створення заступників при необхідності передавання права підпису або узгодження документу.

Згідно з позицією меню Реєстр / Створити (клавіша Ins) вказується Працівник та Заступник (по клавіші F3 обирається з довідника), що мають право (необхідний параметр відмічається):

 • на погодження;
 • на підпис;
 • реєстрація документів.

Вказується Термін початку та закінчення дії права на виконання дій з документами.

Модуль Налаштування. Вкладка Довідники/Заступники. Створення заступників

На закладці Нумерація задається термін дії номеру документів різних типів:

 • Не обмежений;
 • День;
 • Місяць;
 • Рік;
 • Квартал.

При необхідності проводиться налаштування Автонумерації документів різних типів. Визначається Довжина номеру документу (від 8 до 20 символів), наявність Префіксу в номері (загального та для користувача), Формат номеру (номер, рік/номер, місяць/номер, день/номер, номер/рік, номер/місяць, номер/день), наявність в номері Роздільника.

Додатково можна поставити позначки (при необхідності) Доповнювати номер нулями і Використовувати вільні номери.

В нижній частині вікна відображається Приклад автоматично сформованого номеру.

Модуль Налаштування. Вкладка Нумерація

Налаштування на закладці Параметри знаходяться в стадії розроблення.