+-Керування доступом документообіг

Система дозволяє визначити права доступу користувача до інформації по документах і журналах документів. Налаштування прав доступу для підсистеми Документообіг та управління процесами здійснюється в модулі Керування доступом.

Якщо у меню підсистеми Документообіг та управління процесами відсутній модуль Керування доступом, тоді його необхідно додати виконавши такі дії:

  • Перейти в підсистему Адміністратор / Користувачі і ролі.
  • Перейти на закладку Ролі і обрати пункт Адміністратори.
  • Перейти на закладку Меню;
  • Обрати підсистему Документообіг та управління процесами і змінити налаштування по пункту меню Реєстр / Змінити або натиснути клавішу F4;
  • У вікні Редагування головного меню, у правій частині на закладці Меню обрати систему Документообіг та управління процесами, а у лівій частині на закладці Модулі обрати модуль Керування доступом і по клавіші F5 проводиться копіювання модуля у систему Документообіг та управління процесами.

Користувачі, які відображаються в модулі Керування доступом системи Документообіг та управління процесами, можуть бути показані всі, або ті, яким налаштований доступ до конкретної підсистемі (налаштування головного меню в ролі). Відображення регулюється відміткою в пункті меню Вид / Показати всіх користувачів.

Курсор встановлюється в списку користувачів системи на необхідний запис, потім в правій частині вікна, на закладці Шаблони на кожен з шаблонів документів користувачеві налаштовуються права на Створення, Зміну або Видалення операцій. Дозвіл чи заборона на права встановлюється по клавіші Пробіл.

На закладці Журнали для кожного користувача налаштовується доступ на Зміну, Видалення і Створення журналів.

На закладці Журнали по клавіші F4 відкривається вікно Встановлення доступу, де відмічаються журнали документів до яких необхідно надати доступ.

На закладці Налаштування налаштовується розмежування доступу до закладок модуля Налаштування. У модулі Налаштування підсистеми Документообіг та управління процесами для користувачів, яким налаштований доступ тільки на деякі закладки, будуть відображатися ті закладки, які відзначені в налаштуванні доступу. Якщо немає позначених закладок, то будуть видні всі закладки.

Користувач з роллю Адміністратор може вибрати будь-якого користувача, і по пункту меню Реєстр запустити операцію Призначити повний доступ (комбінація клавіш Shift + Ctrl + F). В результаті буде встановлений повний доступ цього користувача для роботи у всіх підсистемах. Також можливо зняти повний доступ по пункту меню Реєстр запустивши операцію Видалити повний доступ (комбінація клавіш Shift + Ctrl + U).