Дизайнер процесів WEB

Модуль використовується для створення моделей BPMN-процесів. Модуль має комбінований вигляд, де у лівій частині відображаються системні та користувацькі діаграми, а правій частині відображається сама діаграма. Системні діаграми мають шрифт чорного кольору, а користувацькі синього.

Модуль Дизайнер процесів WEB

По кнопці Створити створюється процес, де вказується Назва діаграми і встановлюється за замовчуванням Тип – користувацький.

Модуль Дизайнер процесів WEB. Редактор процесів

В редакторі процесів BPMN по пункту меню Реєстр та/або на панелі інструментів доступні такі команди:

– відкрити BPMN-діаграму з локального файлового сервера;

– створити нову BPMN-діаграму;

– зберегти BPMN-діаграму;

– зберегти у файл. Зберігається файл з розширенням *. bpmn;

– експорт SVG-зображення;

– надрукувати діаграму;

– відкрити налаштування;

– скасувати / відновити дію;

– обрати колір для елементу;

– вихід.

По пункту меню Реєстр/Відкрити налаштування праворуч з’являється панель налаштування, що має налаштування відповідно процесу в цілому або елементу що виділено в робочій області вікна (в центрі). Панель налаштування може містити різні вкладки в залежності від виділеного об’єкту: Загальні, Слухачі, Вхід/Вихід, Форми, та Розширення.

По пункту меню Реєстр/Розмістити процес розміщується процес в операції, назва якої вводиться у вікні Розмістити процес Назва операції.

Ліворуч знаходиться панель інструментів для створення процесів BPMN, що містить такі елементи:

– інструмент Рука, для переміщення елементів на діаграмі;

– інструмент Ласо, за допомогою якого користувач створює контур виділення вручну методом переміщення курсора;

– інструмент Управління простором, для розміщення елементів на діаграмі;

– інструмент Глобальне з’єднання, для з’єднання елементів на діаграмі;

– створення початкової події;

– створення проміжної/граничної події;

– створення кінцевої події;

– створення шлюзу;

– створення завдання;

– створення розгорнутого підпроцесу;

– створення сховища даних;

– створення об’єкту даних;

– створення пулу / учасника. Пул може бути згорнутий і розгорнутий;

– створення групи.

При розміщенні елементу на BPMN діаграмі і виділенні його з’являється спливаюче меню з набором елементів.

Модуль Дизайнер процесів WEB. Редактор процесів. Спливаюче меню елемента

При виборі елемента Коментар створюється коментар до елемента діаграми.

При виборі елемента Кошик видаляється елемент з діаграми.

При виборі елемента Стрілки - з'єднується з використанням потоку управління/повідомлень або асоціації.

При натисненні на інструмент Ключ – з’являється меню з типами виділеного елемента. В таблиці представлено типи основних елементів діаграми BPMN.
Назва та позначення основного елемента Типи основних елементів
Графічне позначення Назва

Подія

Проміжна подія-ініціатор
Кінцева подія
Початкова подія-повідомлення
Початкова подія-таймер
Початкова подія-умова
Початкова подія-сигнал

Проміжна / гранична подія

Початкова подія
Кінцева подія
Оброблювач проміжної події-повідомлення
Ініціатор проміжної події-повідомлення
Оброблювач проміжної події-таймера
Ініціатор проміжної події-ескалації
Оброблювач проміжної події-умови
Оброблювач проміжної події-посилання
Ініціатор проміжної події-посилання
Ініціатор проміжної події-компенсації
Оброблювач проміжної події-сигналу
Ініціатор проміжної події-сигналу

Кінцева подія

Початкова подія
Проміжна подія-ініціатор
Кінцева подія-повідомлення
Кінцева подія-ескалація
Кінцева подія-помилка
Кінцева подія-компенсація
Кінцева подія-сигнал
Кінцева подія-зупинка

Шлюз

Шлюз «і»
Шлюз «або»
Комплексний шлюз
Шлюз щодо подій

Завдання

Завдання може виконуватись паралельно – , послідовно – , циклічно –
Завдання
Завдання отримання повідомлення
Завдання, що виконується користувачем
Завдання, що виконується вручну
Завдання виконання бізнес-правила
Завдання-сервіс
Завдання-сценарій
Дія «Виклик»
Згорнутий підпроцес
Розгорнутий підпроцес

Розгорнутий підпроцес

Розгорнутий процес може виконуватись паралельно – , послідовно – , циклічно – та Ad-hoc –
Транзакція
Підпроцес за подією
Згорнутий підпроцес