Дизайнер процесів

Модуль використовується для створення моделей BPMN-процесів. Модуль має комбінований вигляд, де у лівій частині відображаються системні та користувацькі діаграми, а правій частині відображається сама діаграма. Системні діаграми відображаються шрифтом чорного кольору, а користувацькі - синього.

Діаграми створені за Шаблонами документів, які згруповані по Типах документів. У полі Тип документу по стрілці зі списку обирається необхідний Тип документів і далі обирається у полі Шаблони документу необхідний шаблон, за яким нижче відображається перелік системних і користувацьких діаграм (процесів).

Створення процесу (діаграми) проводиться по пункту меню Реєстр/Створити або по піктограмі на панелі інструментів. У вікні Створення діаграми зазначається Назва діаграми. Обирається тип - Користувацький.

Вікно редактора процесу має панель інструментів по горизонталі і ліворуч, у вікні, знаходиться панель інструментів для створення процесів.

В редакторі процесів BPMN по пункту меню Реєстр та/або на панелі інструментів доступні такі команди:

– відкрити BPMN-діаграму з локального файлового сервера;

– створити нову BPMN-діаграму;

– зберегти BPMN-діаграму;

– зберегти у файл. Зберігається файл з розширенням *. bpmn;

– експорт SVG-зображення;

– надрукувати діаграму;

- перейменувати;

– відкрити налаштування;

– скасувати / відновити дію;

– обрати колір для елементу;

- додати форму;

– вихід.

По пункту меню Реєстр/Відкрити налаштування ( ) праворуч з’являється панель налаштування, що має інструменти для налаштування відповідного процесу в цілому або його елементу, що виділений в робочій області вікна (в центрі). При створені процесу, тобто додаванні елементів, така панель налаштування містить різні вкладки в залежності від виділеного об’єкту (елементу). На рисунку відображена панель налаштування до процесу в цілому.

Панель інструментів для створення процесів BPMN, що знаходиться ліворуч, містить такі елементи:

– інструмент Рука, для переміщення елементів на діаграмі;

– інструмент Ласо, за допомогою якого користувач створює контур виділення вручну методом переміщення курсора;

– інструмент Управління простором, для розміщення елементів на діаграмі;

– інструмент Глобальне з’єднання, для з’єднання елементів на діаграмі;

– створення початкової події;

– створення проміжної/граничної події;

– створення кінцевої події;

– створення шлюзу;

– створення завдання;

– створення розгорнутого підпроцесу;

– створення сховища даних;

– створення об’єкту даних;

– створення пулу / учасника. Пул може бути згорнутий і розгорнутий;

– створення групи.

При розміщенні елементу на BPMN діаграмі і виділенні його з’являється спливаюче меню з набором елементів.

При виборі елемента Коментар створюється коментар до елемента діаграми.

При виборі елемента Кошик видаляється елемент з діаграми.

При виборі елемента Стрілки - з'єднується з використанням потоку управління/повідомлень або асоціації.

При натисненні на інструмент Ключ – з’являється меню з типами виділеного елемента.

В таблиці нижче представлено типи основних елементів діаграми BPMN.
Назва та позначення основного елемента Типи основних елементів
Графічне позначення Назва

Подія

Проміжна подія-ініціатор
Кінцева подія
Початкова подія-повідомлення
Початкова подія-таймер
Початкова подія-умова
Початкова подія-сигнал

Проміжна / гранична подія

Початкова подія
Кінцева подія
Оброблювач проміжної події-повідомлення
Ініціатор проміжної події-повідомлення
Оброблювач проміжної події-таймера
Ініціатор проміжної події-ескалації
Оброблювач проміжної події-умови
Оброблювач проміжної події-посилання
Ініціатор проміжної події-посилання
Ініціатор проміжної події-компенсації
Оброблювач проміжної події-сигналу
Ініціатор проміжної події-сигналу

Кінцева подія

Початкова подія
Проміжна подія-ініціатор
Кінцева подія-повідомлення
Кінцева подія-ескалація
Кінцева подія-помилка
Кінцева подія-компенсація
Кінцева подія-сигнал
Кінцева подія-зупинка

Шлюз

Шлюз «і»
Шлюз «або»
Комплексний шлюз
Шлюз щодо подій

Завдання

Завдання може виконуватись паралельно – , послідовно – , циклічно –
Завдання
Завдання отримання повідомлення
Завдання, що виконується користувачем
Завдання, що виконується вручну
Завдання виконання бізнес-правила
Завдання-сервіс
Завдання-сценарій
Дія «Виклик»
Згорнутий підпроцес
Розгорнутий підпроцес

Розгорнутий підпроцес

Розгорнутий процес може виконуватись паралельно – , послідовно – , циклічно – та Ad-hoc –
Транзакція
Підпроцес за подією
Згорнутий підпроцес

На рисунку нижче зображений створений процес, де поряд із виділеним елементом відображено спливаюче меню і праворуч меню налаштування () даного елементу. Для написання тексту в середині елементу необхідно двічі клікнути лівою кнопкою миші в середині елементу.

Після збереження і закриття вікна процесу, він відображається у реєстрі процесів.

Примітка: Редагуванню і видаленню підлягаються лише користувацькі процеси. Системі процеси доступні лише для перегляду.

Також створення процесу можливо шляхом копіювання вже існуючого процесу, як системного так і користувацького. У вікні ліворуч обирається потрібний для копіювання процес. Копіювання проводиться по пункту меню Реєстр/Копіювати або по піктограмі на панелі інструментів.

У вікні Копіювання діаграми змінити Назву діаграми, обрати Тип документів, Шаблон документів. В полі Оберіть тип обирати Користувацький.

Відкриється вікно для редагування елементів процесу. Після проведення редагувань, зберегти зміни і вийти з вікна.

Створений, шляхом копіювання, процес вдображається у реєстрі процесів.

Примітка: При створенні документів і виборі процесу для додавання в документ, доступні лише ті процеси, які створені для відповідного Типу документів і відповідного Шаблону документу.