Навчання і оцінка

Загальні дані

Модуль знаходиться на етапі розробки.

Робота з модулем Навчання і оцінка підсистеми Менеджмент персоналу здійснюється через веб-клієнт Комплексу ISpro.

Модуль Навчання і оцінка призначений для планування, створення та керування ресурсами середовища з метою навчання та оцінювання персоналу, зокрема. Завдяки інтеграції Комплексу з платформою Moodle у модулі реалізовуються можливості представлення навчально-методичних матеріалів різноманітних освітніх курсів, проведення теоретичних і практичних занять, організації опитувань та тестувань, як для окремих співробітників, так і певної групи, здійснення оцінювання здобутих знань й умінь.