Управління цілями

Загальні дані

Модуль знаходиться на етапі розробки.

Робота з модулем Управління цілями підсистеми Менеджмент персоналу здійснюється через веб-клієнт Комплексу ISpro.

Управління цілями призначений для підвищення ефективності ведення діяльності підприємства, модуль дозволяє об’єднувати функції планування, контролю та мотивації співробітників. Він передбачає постановку цілей для підприємства в цілому, окремих його підрозділів, співробітників і проектів, контроль за отриманими результатами й визначення розмірів мотивації працівників.

Модуль є зручним інструментом стратегічного управління для широкого кола осіб (адміністрації, служб управління персоналом організації, лінійних керівників), оскільки робить постановку цілей простою та прозорою, дозволяє створювати й ставити ключові цільові орієнтири управління цілями.