Формування прибуткової накладної з імпорту ТМЦ

З метою відокремлення документів, що формуються по розрахунках у валюті, доцільно створити окремі журнали, в тому числі для відокремлення прибуткових накладних у валюті. Про порядок створення журналів в модулі Налаштування див. окрему нотатку.

Безпосереднє формування прибуткової накладної з імпорту ТМЦ проводиться у системі Логістика/Облік закупок в модулі Прибуткові товарні накладні.

В реєстрі накладних в полі Журнал обрати потрібний, в наведеному прикладі це журнал Прибуткові накладні у валюті.

По пункту меню Реєстр/Створити відкривається вікно документа Придбання ТМЦ, де частина полів заповнена автоматично, а поля, що підсвічені кольором, є обов’язковими для заповнення. Документ має закладки: Реквізити, Специфікація, Ордери, Додатково, Вкладення. Закладка Поля користувача може бути в наявності при налаштуванні полів для даного документу.

Заповнити закладку Реквізити.

На закладці Реквізити поля заповнити наступним чином:

 • поле зазначити вручну або проставляється автоматично при налаштованій автонумерації, в друге поле внести номер зовнішнього документу;
 • поле від заповнюється автоматично поточною датою;
 • поле Журнал заповнюється автоматично;
 • поля Розрахунковий рахунок власника і Банк заповнюються автоматично, але рахунок можна змінити на потрібний (валютний), а банк зміниться автоматично;
 • Постачальник обрати з Довідника контрагентів;
 • поле Адреса заповнюється автоматично, але при необхідності дані можна змінити;
 • поля Розрахунковий рахунок і Банк заповнюються автоматично після вибору Платника, при необхідності можна змінити;
 • Центр відповідальності зазначити при необхідності (при веденні обліку в розрізі центрів відповідальності);
 • Вантажовідправник зазначити при необхідності і обрати з Довідника контрагентів;
 • поле Адреса заповнюється автоматично після обрання Вантажовідправника;
 • поле Операція заповнюється автоматична у відповідності до попередніх налаштувань, але інше можна обрати зі списку;
 • в полі Підстава автоматично зазначається Відсутня. Необхідне обрати зі списку;
 • в полі після обрання виду підстави обрати відповідний документ зі списку у відповідності до обраного Постачальника;
 • в полі Валюта після обрання документу підстави, за прикладом це Рахунок у іноземній валюті (EUR), автоматично буде зазначений вид валюти для проведення розрахунків;
 • в полі Курс автоматично з’явиться курс валюти за курсом НБУ на дату створення накладної. Але, при умові проведення передоплати постачальнику, при формуванні прибуткової накладної потрібно вказати курс НБУ на дату проведення передоплати. Тобто в ручну виправити курс у документі на потрібний;
 • параметр Нульова сума у взаєморозрахунки включити за необхідності;
 • в полі Сума з’явиться автоматично після обрання документу-підстави;
 • параметр Вкл. вартість тари в суму до сплати включити за необхідністю;
 • параметр Реєстрація в книзі з дати початку амортизації включається за необхідності і, відповідно, в полі Дата початку амортизації проставляється необхідна дата;
 • поле Склад заповнюється за необхідністю, обирається з довідника. Склад можна зазначити, якщо вся номенклатура з закладки Специфікація потрапить на один склад. Інакше поле залишити порожнім;
 • поле Прайс-лист заповнити за необхідності, обрати з довідника;
 • поле Коментар заповнити за необхідності.

На закладці Специфікація інформація про ТМЦ, що були отримані, буде відображена автоматично після обрання документу-підстави (якщо в документі зазначена номенклатура до отримання). Поле Податки заповнюється автоматично за умови попередніх налаштувань. В даному прикладі налаштована модель ПДВ за ставкою 0%.

На закладці Ордери наводиться інформація про прибутковий ордер, за яким ТМЦ будуть оприбутковані на склад. Ордер можна створити безпосередньо на цій закладці або, при його створенні у групі модулів Запаси на складах в модулі Документи обліку руху запасів, він «підтягнеться» до цієї накладної.

Закладка Додатково містить інформацію щодо перевізника, заповнюється за необхідністю. Дана закладка заповнюється до створення складського ордеру. Після створення ордеру більшість полів документу Придбання ТМЦ стає неактивними.

Закладка Поля користувача налаштовується індивідуально за замовленням користувача. Може бути відсутня в документі.

На закладці Вкладення є можливість прикріпити документ будь-якого формату (див. окрему нотатку).

Для формування бухгалтерських проводок на панелі інструментів обрати піктограму Д/К синього кольору.

У вікні Введення/Модифікація проводок по документу у полі Типова операція зі списку обрати потрібну операцію. Натиснути кнопку ОК.

Далі на панелі інструментів обрати піктограму Д/К зеленого кольору для проведення операції до Головної книги.

Після проведення закрити документ. В реєстрі прибуткових накладних документ буде відображений жирним шрифтом.