Створення звіту Форма №1-ДФ з розподіленням на порції в залежності від районних податкових

Звіт Форма №1-ДФ створюється в системі Облік персоналу /Облік праці й заробітної плати в групі модулів Результати розрахунку в модулі Довідка «Форма 1ДФ».

Для формування звітності Форма №1-ДФ з розподіленням на порції в залежності від приналежності працівників до податкових органів необхідно зробити наступні дії:

По пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Insert створити звітну форму Довідка 1ДФ.

У вікні Створення довідки заповнити поля:
  • Документ (вибрати Довідка 1ДФ).
  • Вид довідки (вибрати з Довідника вид форми- в даному випадку Звітна).

У даному випадку вибрати параметр За податковим органом (окрема довідка для кожного податкового органу).

Примітка: При формуванні довідки Форма 1-ДФ з параметром "Добавлять ФОП" аналізується наявність ознаки у контрагента з Довідника контрагентів. Контрагенти з цією ознакою, у яких в звітному кварталі є нарахування, будуть відображатись в 1-ДФ.

Натиснути кнопку ОК.

У групі модулів Картотека у модулі Особові рахунки працівників у розділі Загальні відомості повинно бути заповнене поле Податковий орган (вибраний із Довідника контрагентів відповідний податковий орган).

Подальша робота з Формою 1-ДФ проводиться стандартно. Див. окрему нотатку по створенню Форми 1-ДФ