--Управління процесами

Робота з підсистемою Управління процесами здійснюється через веб-клієнт Комплексу.

Підсистема Управління процесами через веб-клієнт