--Перелік основних графічних елементів моделювання бізнес-процесу відповідно до нотації BPMN

Табл. 1. Перелік основних графічних елементів моделювання бізнес-процесу
Елемент схеми

Графічне представлення

Опис

Подія

Подія це те, що відбувається протягом бізнес-процесу.

Завдання

В блоці Завдання вказується завдання

Дія

Дія загальний термін, що позначає роботу, виконувану виконавцем в ході бізнес-процесу

Шлюз

Рішення

Шлюз використовується для контроля розбіжності Потоку операцій. Для відгалуження чи з'єднання маршрутів відповідно до логічної умови

Потік операцій

Потік операцій служить для відображення того порядку, в якому організовані дії процесу

Потік повідомлень

Потік повідомлень служить для відображення обміну повідомленнями між учасниками.

Асоціація

Асоціація служить для встановлення зв'язку між інформацією та елементами потоку

Пул

Учасник взаємодії. Пул так само може виступати в якості зони відповідальності або графічного контейнера, що відповідає за розподіл певного набору дій.

Доріжка використовується для відображення розподілу ролей і може бути як вертикальної, так і горизонтальної
Об'єкт даних

Об'єкт даних надає інформацію про те, які дії необхідно виконати і / або який результат цих дій

Відправити повідомлення

Повідомлення використовується для відображення суті взаємодії між двома учасниками бізнес-процесу або при оправленні повідомлення на електрону пошту

Група призначення

Група призначена для групування графічний елементів, що належать одній і тій же категорії

Текстові анотації

Текстові анотації дозволяють розробнику моделі бізнес-процесу вводити додаткову інформацію

Тип (наприклад: Невизначений, Повідомлення, Таймер, Помилка, Скасування, Компенсація, Умова, Зв'язок, Сигнал, множинні, Завершення)

Стартові і деякі проміжні події мають тригери, що визначають причини походження подій даних типів

Роз'єм джерела

Вихідний з'єднувач являє собою наскрізний блок для підвищення читаності діаграми. Він виконує потік виконання для цільового з'єднувача. Допустимі входи: багато дозволених виходів

Цільовий з'єднувач

Цільовий з'єднувач являє собою наскрізний блок для підвищення читаності діаграми. Він отримує потік виконання від пов'язаного вихідного з'єднувача

Перехід

Поєднує один блок з іншим, вказуючи потік виконання діаграми

Об'єкт вилка

Розгалуження

Створює паралельні шляхи виконання

Приєднати об'єкт

Застосовується для завершення та об’єднання паралельних шляхів виконання