Календар подій

В модулі на календарі за місяць відображаються події по кожній даті. На день відображаються кількість подій по кожній групі.

Календар подій

При виборі конкретної дати відкривається список подій з їх коротким описом.

Події за день

Відображення подій в модулі проводиться відповідним для події кольором.

Група Колір
Дні народження
Службові ювілеї
Свята
Мої відсутності
Відсутності колег
Опитування
Поставлені цілі