Довідник ОТН

Довідник Операційно-трудові нормативи призначений для внесення інформації про операції та операційно-трудові нормативи, має ієрархічну структуру і дозволяє довільним чином групувати виробничі операції.

Створюється нова група по клавіші Ins і вибирається пункт меню Додати групу / Додати групу поточного рівня .Заповнюються поля:

 • Номер групи – код групи, унікальний в довіднику;
 • Найменування – довільне найменування групи;
 • Розцінка визначається – визначається спосіб завдання нормативних розцінок на операції, що входять в цю групу: сумою або коефіцієнтом від базової суми;
 • Базова сума – поле активізується при другому способі завдання розцінок;
 • При зміні базової суми провадиться перерахунок поля Вартість для підлеглих операцій. Обробка підлеглих груп проводиться при включенні відповідного режиму.

Довідник має складну ієрархію з великим ступенем вкладеності підгруп Створюється підлеглий рівень по клавіші Ins на необхідній групі / підгрупі. В меню вибирається пункт Додати групу / Додати групу підлеглого рівня і заповнюються запропоновані поля за аналогією з вищеописаними.

Виробнича операція створюється по клавіші Ins в необхідній групі / підгрупі. В меню вибирається пункт Додати операцію і заповнюються запропоновані поля вікна Створити:

 • Код операції – довільний код операції, унікальний в довіднику;
 • Дод. код – додатковий код;
 • Найменування – довільне найменування операції;
 • Сезонність – вибирається з довідника сезонів і періодів (має бути заповненим);
 • Довідник – вибирається аналітичний довідник;
 • Коефіцієнт;
 • Базова сума – поле активізується при другому способі завдання розцінок;
 • Розцінка – сума нормативної розцінки на операцію, вводиться вручну або розраховується автоматично (в разі визначення розцінки коефіцієнтом до базової суми);
 • Од.виміру – одиниця виміру продукції, вибирається з довідника одиниць виміру;
 • Норма часу, годин – норматив часу в годинах, для якого визначена розцінка;
 • Професія – обирається з довідника професій;
 • Розряд – довільний числовий параметр, що визначає ступінь кваліфікації працівника, необхідно для виконання операції;
 • Тарифна сітка – значення вибирається з Довідника тарифних сіток (підсистеми Облік праці та заробітної плати);
 • Тарифна ставка – заповнюється автоматично на підставі Довідника тарифних сіток з урахуванням зазначеного розряду. Якщо даний довідник не підтримується, то значення тарифу вводиться вручну. У разі, коли дані довідника Операційно-трудові нормативи використовуються при розрахунку планової собівартості продукції або в технологічних картах, поле Тарифна ставка є обов'язковим для заповнення;
 • Програма розрахунку – найменування програми розрахунку значень полів. Як приклад наводиться програма для заповнення поля Розцінка на підставі значення полів Тарифна ставка і Норма часу:

PAYOTN_RSC_NEW = PAYOTN_TAR * PAYOTN_NV.

У результаті виконання даної програми в поле Розцінка буде проставлено значення поля Тарифна ставка , помножена на значення поля Норма часу.

Вибір програми здійснюється з довідника, що викликається по клавіші F3. Редагується програма розрахунку по клавіші F4, нова створюється по клавіші Ins, у вікні Коригування програми в поле Текст програми по клавіші F4 викликається Редактор програм. Робота з вбудованим редактором програм докладно описана в Керівництві програміста.

У редакторі програм доступні поля користувача, створені в модулі Адміністратор / Поля користувача/група Облік заробітної плати для бази даних Операційно-трудові нормативи. Вводиться значення в поле користувача з реєстру операцій, викликавши вікно коригування, командою меню Правка / Поля користувача (або по комбінації клавіш Alt + H).

 • Коментар - довільний текст;
 • Опис - довільний текст опису операції.

По пункту меню Сервіс / Налаштування встановлюються призначені для користувача налаштування:

 • Параметр Автоматичне виконання програми розрахунку при зміні параметрів операції;
 • Параметр Автоматичне коректування норм часу в специфікаціях на продукцію;
 • Якщо параметр Успадковувати права доступу від батьківської групи при створенні групи підлеглого рівня відключений, то при створенні підгрупи доступ до неї отримує тільки користувач, який її створив; якщо параметр включений - доступ отримують всі користувачі, у яких є доступ до батьківської групи даної підгрупи;
 • Довідник - вибір аналітичних, системних або призначених для користувача довідників.

Групова обробка операцій (розрахунку програм) проводиться для обраних операцій по пункту меню Реєстр / Глобальна коригування або по комбінації клавіш Alt + G.

За комбінації клавіш Shift + Ins або за пунктом меню Реєстр / Перемістити в групу виконується переміщення операційно-трудових нормативів з групи в групу.