Картотека лічильників

Картотека лічильників є переліком всіх зареєстрованих лічильників. Заповнення Картотеки лічильників виконується шляхом створення Картки лічильника по клавіші Insert. Редагування, видалення запису про лічильник здійснюється клавішами F4 та F8 відповідно.

Картка лічильника містить вкладках Реквізити, деякі поля якої заповнюються автоматично: це метрологічні характеристики лічильника на підставі даних Довідника приладів обліку та вкладках Історія.

Знаходячись в Картці квартири та/або будинку/Лічильники по Insert також можна звернутися до Картотеки лічильників (для створення, редагування, перегляду). Також реалізована групова операція додавання в квартири лічильників (рівень вище за квартирний, що встановлені в будинку) по комбінації клавіш Ctrl+K в Картці будинку/Квартири.

В Картці будинку/квартири відображаються лічильники згідно ієрархії:

Картка будинку – всі лічильники, окрім квартирних, що розташовані у будинку, або входять до складу будинків, на яких встановлений лічильник на групу будинків (метод встановлення - груп. кв., стояк, під’їзд, будинковий, група будинків).

Картка квартири – квартирні лічильники. Якщо у квартирі відсутній кварт. лічильник, а нарахування по послузі згідно розподілу головного лічильника – в карточці квартири лише той лічильник, показники якого розподіляються БУДИНОК/або ПІДЇЗД/або ГРУП КВ/ або ГРУП БУДИНОК (голов. лічильник).

  • Знаходячись у Картотеці лічильників по комбінації Alt+Q відображається місце розташування обраного лічильника (адреса).
  • Також можливо налаштувати користувацький вид реєстру з можливістю виведення поля Адреса, Дата повірки, Дата наступної повірки, Лічильник довільного заповнення (ознака Так/Ні) тощо.
  • Для зручності роботи з користувацьким реєстром у вікні Налаштування запиту на вкладці Загальні по кнопці Програма обробки рядка можливо задати калькуляцію, що дозволить виділяти певним кольором рядки, наприклад, з лічильниками, дата повірки яких прострочена, або до дати наступної повірки залишилося лише 2 місяці.
  • Докладніше про роботу з реєстрами див. Інструкція користувача, Розділ 1 –Загальні відомості.

Картотека лічильників має 2 види: Робочі та Архівні.

У робочому виді відображаються всі лічильники, що мають статус «робочий».

У архівному виді відображаються всі лічильники, що мають статус «знятий з обліку», і відповідно дату демонтажу.

Строки з лічильниками, що зняті з обліку, мають світлий сірий колір.

  • В архівному виді картотеки в меню Реєстр наявна позиція для відновлення знятого з обліку (помилково) лічильника – в результаті лічильник відновлюється з попередніми даними (датою повірки, початковими показниками, датою встановлення на облік). Даний функціонал доступний також з Особового рахунку/Картка квартири/Лічильники.

При створенні Картки лічильника можливо створити нову Картку номенклатури з набором даних для категорії Послуги.

Заблокована можливість створення Картки лічильника для послуг з методом Квартплата та Адмінпослуга.

Примітка: Можливість створення квартирного лічильника МЗК (метод – опалення, підметод МЗК) ЗАБЛОКОВАНА!
Примітка: При намаганні зберегти таку Картку лічильника, відображається попереджувальне повідомлення.
Примітка: Однак, реалізований алгоритм нарахування для послуги Опалення МЗК для схеми, коли у будинку встановлено декілька лічильників МЗК, обсяги яких розповсюджуються для певних квартир.

Картка лічильника має дві вкладки Реквізити та Історія.

Початкові показники з картки лічильника є початковими показниками для поточного періоду, в межах якого знаходиться дата встановлення лічильника.

Якщо при заповненні Картки лічильника обрана Марка лічильника і внесена дата повірки, то на підставі значення міжповірочного інтервалу з Довідника приладів обліку буде автоматично розрахована дата наступної повірки.

Якщо для даного квартирного лічильника існує Головний лічильник (будинковий або на групу квартир), то його необхідно вказати в картці лічильника. В полі Дата встановлення Головного лічильника на облік автоматично буде відображена Дата встановлення на облік із Картки лічильника, що є Головним.

Заблокована можливість внесення в Картці лічильника в поле Початкові показники значення «. Для таких ситуацій відображається попереджувальне повідомлення. Точність початкових показників, що вносяться – така сама як і в налаштуваннях номенклатури послуги, для якої створюється лічильник.

При наявності сформованих рахунків на оплату в закритих періодах, заблокована можливість редагувати базові параметри Картки лічильника.

В Картці лічильника для поля Дата демонтажу реалізовані перевірки для дати, що вноситься, поточний період нарахувань та наявність сформованих рахунків. За результатами перевірки відображається повідомлення.

На вкладці Історія відображаються всі зміни, які відбувались з лічильником.

Наприклад:

В даному будинковому лічильнику ГВП на вкладці Реквізити відображена поточна інформація:

Стан лічильника: знято з обліку;

Дата демонтажу: 03.03.2020;

Показники при демонтажі: 555.0000.

На вкладці Історія відображається вся поточна інформація операцій з лічильником.

На вкладці Історія відображається інформація про Головний лічильник, який був раніше назначений для даного квартирного лічильника, дата його демонтажу (що стало причиною відображення інформації в даній вкладці), що виконав цю дію.

Також на вкладці Історія буде відображена інформація, у випадку якщо даний лічильник раніше був встановлений на одній адресі, а потім його перевстановили на іншу.