Технологія ведення обліку операцій у системі Облік виробництва

Після проведення налаштування обліку виробництва та його планування в системі Облік виробництва розглянемо технологію облікового процесу операцій з виробництва продукції чи надання послуг.

Проводиться облік господарських операцій у системі Облік виробництва/Керування цехом за групою модулів.

Технологія обліку обирається залежно від організації документообігу на підприємстві, його облікової політики, розглянемо можливі варіанти:

1. Для формування завдання виробництву передбачено модуль Завдання виробництву , який призначений для ведення реєстру завдань на випуск продукції для кожного з виробничих підрозділів і змін. За кожним Завданням виробництву передбачено асортимент і обсяги виробництва на обліковий період для робочого центру.

2. Формування наряду-завдання в модулі Наряд-завдання (Акти на використання матеріалів, формування нарядів на оплату праці)

3. Формування картотеки запасів у виробництві на основі Лімітно-забірних карт чи Вимоги на відпуск матеріалів зі складу підприємства та відпуск матеріалів на потреби виробництва на основі формування Актів на списання матеріалів (за нормами Специфікацій на виготовлену продукцію з можливою заміною матеріалів відповідно до Актів заміни матеріалів) та формування Звіту виробництва

4. Формування та використання Лімітно-забірних карт (надходження матеріалів у підрозділи для використання їх на виробництво)/ Є можливість формування (аналогічно системs Логістика/Облік запасів Запаси на складах модулю Лімітно-забірна карта), перегляду.

5. Формування Вимоги на відпуск матеріалів

6. Повернення не використаних чи непридатних для виробництва матеріалів на склад оформляється документом у модулі Накладною на повернення матеріалів .

7. У випадку відсутності матеріалів, що використовуються відповідно до Специфікації, враховуючи можливі технологічної заміни, здійснюється їх заміна з оформленням Акту заміни матеріалів.

8. На всі процеси щодо використання матеріалів у виробництві оформлюється Акт використання матеріалів (Акт також можливо формувати на основі специфікації автоматично у модулі Звіт виробництва).

9. Формування Приймально-здавальних накладних .

10. Формування Актів на виробничий брак .

11. У процесі виробництва та переробки матеріалів виникають цінні відходи, які повертаються на склад чи в інші підрозділи для наступної переробки чи реалізації. Оформлення накладної на їх повернення здійснюється в модулі Накладна на повернення відходів .

12. Контроль за ходом виробництва та виготовленням готової продукції в асортименті на конкретну дату здійснюється в модулях: Контроль ходу виробництва та Контроль ходу виробництва ГП та НФ (незавершене виробництво).

13. Формування Звіту про виробництво продукції в асортименті, використання матеріалів, нарахування заробітної плати працівникам основного виробництва здійснюється в модулі Звіт виробництва залежно від його налаштування в автоматичному режимі (автоматично формуються і документи на списання матеріалів та оприбуткування готової продукції на основі специфікацій ).

14. Реєстрація документів щодо виготовлення продукції в асортименті, на основі сформованих ордерів, здійснюється в автоматичному режимі в модулі Облік вироблення.

15. Формування та ведення реєстрів Заявок на постачання матеріалів здійснюється в модулі Заявка на постачання .

16. Формування планової та фактичної калькуляції на продукцію, розподіл загальновиробничих витрат здійснюється в системі Облік виробництва/Калькуляція витрат.