Вакансії

Загальні дані

Модуль знаходиться на етапі розробки.

Робота з модулем Вакансії здійснюється через веб-клієнт Комплексу ISpro.

Модуль Вакансії призначений для ведення реєстру існуючих на підприємстві вакансій.

Мал. 1. Модуль Вакансії через веб-клієнт
Модуль Вакансії через веб-клієнт