Розрахунки коригування на купівлю

Модуль Розрахунки кориг. на купівлю являє собою реєстр записів.

Робота з модулем можлива через тонкий та веб-клієнт.

Мал. 1. Модуль Розрахунки кориг. на купівлю через веб та тонкий клієнт
Модуль Розрахунки кориг. на купівлю через веб та тонкий клієнт
Примітка: Реалізація модулю уweb версії Комплексу знаходиться у розробці.

Зовнішній вигляд виведення даних у модулі Розрахунки кориг. на купівлю через тонкий та веб-клієнт ідентичний.

Користувачу доступні функції:створення, редагування та видалення записів,перегляду переліку операції, фільтрування (у розрізі журналів) та сортування даних. Вибір журналу проводиться в відповідному полі Журнал.

Опції фільтрування та сортування даних модулі Розрахунки кориг. на купівлю доступні по кожному стовпцю реєстру. Принципи сортування даних, створення фільтрів та інші маніпуляції з даними при роботі через веб-клієнт описані в пункті Початковий баланс, через тонкий клієнт – у Головний журнал.

Далі розглянемо принципи роботи з модулем через тонкий клієнт.

У реєстрі розрахунків коригування на купівлю по пункту меню Реєстр / Створити (по клавіші Ins або за допомогою іконки на панелі інструментів – ), вноситься новий запис про коригування у вікні Розрахунок коригування на купівлю. Заповнюються необхідні дані:

 • номер розрахунку;
 • дата реєстрації;
 • дані по контрагенту;
 • код ІПН, із довідника обирається обставина податкового кредиту (поле Подат-вий кредит) (по клавіші F3 або через натискання кнопки зі стрілкою ());
 • обирається тип документу (поле Тип документу) та, за потреби, проставляються відмітки в параметрах Розп., Уточн.;
 • Номер і дата реєстрації документу зазначається в ручну та, за потреби, проставляються відмітки в параметрах Розрахувати, Сторнуюча.
Мал. 2. Створення / зміна записів коригування на купівлю
Створення / зміна записів коригування на купівлю

У нижній частині вікна Розрахунок коригування на купівлю дані містяться на двох вкладках:

 • Документи – міститься інформація про документ(и) на підставі якого проводиться коригування розрахунку;
 • Специфікація – відображаються усі позиції товарів, робіт, послуг, що містяться в документі-підставі.

По пункту меню Реєстр / Створити коригувальний інший запис або по комбінації клавіш Ctrl+Alt+F5 створюється запис із зазначенням дати створення та реєстрації. Коригування податкової накладної на закупку взаємопов'язане з Головним журналом.

Згідно пункту меню Реєстр / Створити розрахунки коригування за період або комбінація клавіш Ctrl+S виконується формування розрахунків коригування, де вказується:

 • Період з .. по;
 • Контрагент – обирається по клавіші F3 з довідника Контрагенти;
 • Типова операція –по клавіші F3 обирається типова операція з довідника Типових операцій;
 • якщо параметр Показати налагоджув. інформацію встановлений за результатами формування виведеться протокол роботи.
Мал. 3. Модуль Розрахунки коригування на купівлю. Формування розрахунків коригування за період
Модуль Розрахунки коригування на купівлю. Формування розрахунків коригування за      період