Картотека податкового кредиту

Модуль Картотека податкового кредиту призначений для перегляду поточних даних з податкового кредиту по контрагентах, а також по контрагентах за документами-підставами: рахунками, рахунками-накладними, договорами та операціями.

Модуль Картотека податкового кредиту являє собою реєстр записів, з можливістю роботи можлива через тонкий та веб-клієнт.

Модуль Картотека податкових зобов'язань через веб та тонкий клієнт
Рис. 1. Модуль Картотека податкових зобов'язань через веб та тонкий клієнт
Примітка: Реалізація модулю уweb версії Комплексу знаходиться у розробці.

Зовнішній вигляд виведення даних у модулі Картотека податкового кредиту через тонкий та веб-клієнт ідентичний.

Опції фільтрування та сортування даних модулі Картотека податкового кредиту доступні по кожному стовпцю реєстру. Принципи сортування даних, створення фільтрів та інші маніпуляції з даними при роботі через веб-клієнт описані в пункті Початковий баланс, через тонкий клієнт – у Головний журнал.

Далі розглянемо принципи роботи з модулем через тонкий клієнт.

Поточне значення податкового кредиту по контрагенту визначається як сальдо сум відвантажень і оплат, розраховане за податковими накладними. Дані для розрахунку беруться на вкладці Розрахунок в податковій накладній. Сума зі знаком мінус « – » означає, що сальдо по даному контрагенту отримано в результаті перевищення сум оплат над сумами відвантажень, з «+» означає, що сальдо по даному контрагенту отримано в результаті перевищення сум відвантажень над сумами оплат.

Згідно з позицією меню Реєстр / Змінити (по клавіші F4 або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) здійснюється редагування поля Залишок.

Згідно з позицією меню Реєстр / Оновити сальдо або за комбінацією клавіш Ctrl+O здійснюється оновлення картотек податкового кредиту.

За комбінацією клавіш Shift+Ctrl+C (за пунктом меню Реєстр / Зведена таблиця або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) відкривається вікно Представлення даних, в якому вибирається вид даних для проведення аналізу.

За комбінацією клавіш Shift+Ctrl+E (за пунктом меню Реєстр / Експорт поточного подання або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) здійснюється експорт відібраних в поточному вигляді записів в формат Excel.

Введення сальдо. Модуль Картотека податкового кредиту
Рис. 2. Введення сальдо. Модуль Картотека податкового кредиту