Податкові накладні на продаж

Податкова накладна на продаж створюється в момент виникнення податкових зобов'язань. Датою виникнення податкових зобов'язань з продажу товарів (робіт, послуг) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається перша подія: дата зарахування коштів від покупця, дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг).

Робота з модулем Податк. накладні на продаж можлива через тонкий та веб-клієнт.

Модуль Податк. накладні на продаж через веб та тонкий клієнт
Рис. 1. Модуль Податк. накладні на продаж через веб та тонкий клієнт
Примітка: Реалізація модулю уweb версії Комплексу знаходиться у розробці.

Зовнішній вигляд виведення даних у модулі Подат. накладні на продаж через тонкий та веб-клієнт ідентичний.

Користувачу доступні функції: створення, редагування та видалення записів,перегляду переліку операції, фільтрування (у розрізі журналів) та сортування даних. Вибір журналу проводиться в відповідному полі Журнал.

Опції фільтрування та сортування даних модулі Розрахунки кориг. на купівлю доступні по кожному стовпцю реєстру. Принципи сортування даних, створення фільтрів та інші маніпуляції з даними при роботі через веб-клієнт описані в пункті Початковий баланс, через тонкий клієнт – у Головний журнал.

Процедура створення податкових накладних на продаж описана у п. Створення податкової накладної на продаж.

У реєстрі податкових накладних на продаж документи можуть набувати різних статусів (колонка Стан):

  • без статусу (відсутнє значення у полі) – документ не проведений;
  • К – документ відправлено у Книгу покупок/продажів;
  • КЖ – документ відправлено у Книгу покупок/продажів, Головну книгу (журнал);
  • Ж – документ відправлено у Головну книгу (журнал).

У реєстрі податкових накладних на продаж за пунктом меню Реєстр / Зачитати статус M.E.Doc (комбінація клавіш Shift+Alt+M) здійснюється оновлення статусу податкових накладних з програми M.E.Doc, який відображається в реєстрі в стовпці Стан.