Журнал продажів

Модуль Журнал продажів являє собою реєстр записів про сформовані податкові накладні на продаж.

Робота з модулем Журнал продажів можлива через тонкий та веб-клієнт.

Модуль Журнал продажів через веб та тонкий клієнт
Рис. 1. Модуль Журнал продажів через веб та тонкий клієнт
Примітка: Реалізація модулю уweb версії Комплексу знаходиться у розробці.

Зовнішній вигляд виведення даних у модулі Журнал продажів через тонкий та веб-клієнт ідентичний.

У реєстрі Журналу продажів відображаються записи, сформовані одним з двох способів:

  • через створення податкової накладної на продаж, наприклад у модулі Податкові накладні на продаж;
  • внесені користувачем вручну безпосередньо у модулі Журналу продажів, цей механізм описано у п Ручне формування записів в Журналі продажів.

Опції фільтрування та сортування даних модулі Журнал купівель доступні по кожному стовпцю реєстру. Принципи сортування даних, створення фільтрів та інші маніпуляції з даними при роботі через веб-клієнт описані в пункті Початковий баланс, через тонкий клієнт – у Головний журнал.

Стандартна форма сортування реєстру – за датою реєстрації. Для зручності роботи використовується фільтр. На підставі цього реєстру виводиться на друк стандартна форма книги продажів.

За комбінацією клавіш Shift+Ctrl+C (за пунктом меню Реєстр / Зведена таблиця або за допомогою іконки на панелі інструментів – )відкривається вікно Представлення даних, в якому вибирається вид даних для проведення аналізу.

За комбінацією клавіш Shift+Ctrl+E (за пунктом меню Реєстр / Експорт поточного подання або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) здійснюється експорт відібраних в поточному вигляді записів в формат Excel.

Формування звіту Книга продажів здійснюється по пункту меню Звіт / Формування звіту (або по комбінації клавіш Alt+F9), обирається шаблон 384 FR Книга продажі R384_001, а реєстр виданих податкових накладних у шаблоні 1755 FR Видані податкові накладні RH55_001.