Податкові накладні на покупку

Створення Податкової накладної на покупку проводиться в модулі Податкові накладні на покупку. Вибирається режим створення податкової накладної, що відповідає проведеній операції:

 • придбання товарів/послуг на митній території;
 • імпорт т/п з оплатою ПДВ при митному оформленні;
 • імпорт т/п з оплатою ПДВ податковим векселем;
 • придбання т/п по товарному чеку;
 • роботи, отримані від нерезидента;
 • придбання т/п за касовими ордерами;
 • роботи, отримані від резидента за територією України.

Для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні.

Робота з модулем Податк. накладні на покупку можлива через тонкий та веб-клієнт.

Мал. 1. Модуль Податк. накладні на покупку через веб та тонкий клієнт
Модуль Податк. накладні на покупку через веб та тонкий клієнт
Примітка: Реалізація модулю Податк. накладні на покупку уweb версії Комплексу знаходиться у розробці.

Зовнішній вигляд виведення даних у модулі Податк. накладні на покупку через тонкий та веб-клієнт ідентичний.

Модуль представлений у вигляді табличного реєстру, що містить дані дати виписки, номеру за порядком, найменування контрагента, суми з ПДВ, суми ПДВ, типу та стану.

У реєстрі податкових накладних на покупку документи можуть набувати різних статусів (колонка Стан):

 • без статусу (відсутнє значення у полі) – документ не проведений;
 • К – документ відправлено у Книгу покупок/продажів;
 • З – документ відправлено у зведену податкову накладну;
 • Ж – документ відправлено у Головну книгу (журнал);
 • КЖ – документ відправлено у Книгу покупок/продажів, Головну книгу (журнал);
 • ЖЗ – документ відправлено у зведену податкову накладну, Головну книгу (журнал).

Механізм створення податкового документу описаний у п. Створення податкової накладної на покупку.

Мал. 2. Податкова накладна
Податкова накладна

Податкова накладна типу ІмВкс (імпорт т/п з оплатою ПДВ податковим векселем) крім даних розділів містить розділ Імпорт.

Мал. 3. Фрагмент податкової накладної Імпорт т/п з оплатою ПДВ податковим векселем
Фрагмент податкової накладної Імпорт т/п з оплатою ПДВ податковим векселем

Всередині документу по пункту меню Сервіс / Налаштування по клавіші F3 (або через натискання кнопки зі стрілкою (), що розміщена праворуч від поля для вводу даних Бухгалтер) обирається бухгалтер з картотеки персоналу.

У реєстрі податкових накладних за пунктом меню Реєстр / Створити акти або комбінації клавіш Shift+Alt+A створюються акти з однієї податкової накладної або груповим способом. Даний акт підтягує специфікацію і податкову модель з податкової накладної. Після операції на екрані з'являється протокол, в якому вказано номер і дата створення акту. Після створення акту на вкладці Розрахунок податкової накладної з'являється документ закупівлі.

При виконанні групової операції запис в журнал купівель/продажів (за місяць) реєстраційні номери привласнюються в порядку зростання дат надходження/реєстрації ПН, а не в алфавітному порядку найменувань контрагентів. Усередині однієї дати можна задавати сортування другого рівня (по найменуванню контрагента).

За комбінацією клавіш Shift+Ctrl+С (за пунктом меню Реєстр / Зведена таблиця або за допомогою іконки на панелі інструментів –)відкривається вікно Представлення даних, в якому вибирається вид даних для проведення аналізу.

За комбінацією клавіш Shift+Ctrl+E (за пунктом меню Реєстр / Експорт поточного подання або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) здійснюється експорт відібраних в поточному вигляді записів в формат Excel.

Опції фільтрування та сортування даних модулі Податк. накладні на покупку доступні по кожному стовпцю реєстру. Принципи сортування даних, створення фільтрів та інші маніпуляції з даними при роботі через веб-клієнт описані в пункті Початковий баланс, через тонкий клієнт – у Головний журнал.