Картотека податкових зобов'язань

Модуль Картотека податкових зобов'язань призначений для перегляду поточних податкових зобов'язань по контрагентах, а також по контрагентах в розрізі документів-підстав: рахунків, рахунків-накладних, договорів, операцій або відобразити всі.

Модуль Картотека податкових зобов'язань являє собою реєстр записів, з можливістю роботи можлива через тонкий та веб-клієнт.

Модуль Картотека податкових зобов'язань через веб та тонкий клієнт
Рис. 1. Модуль Картотека податкових зобов'язань через веб та тонкий клієнт
Примітка: Реалізація модулю у web версії Комплексу знаходиться у розробці.

Зовнішній вигляд виведення даних у модулі Картотека податкових зобов'язань через тонкий та веб-клієнт ідентичний.

Опції фільтрування та сортування даних модулі Картотека податкових зобов'язань доступні по кожному стовпцю реєстру. Принципи сортування даних, створення фільтрів та інші маніпуляції з даними при роботі через веб-клієнт описані в пункті Початковий баланс, через тонкий клієнт – у Головний журнал.

Далі розглянемо принципи роботи з модулем через тонкий клієнт.

Поточне податкове зобов'язання по контрагенту визначається як сальдо сум відвантажень і оплат, розраховане за податковими накладними. Дані для розрахунку беруться на вкладці Розрахунок в податковій накладній. Сума зі знаком мінус «-» означає, що сальдо по даному контрагенту отримано в результаті перевищення сум відвантажень над сумами оплат, з «+» означає, що сальдо по даному контрагенту отримано в результаті перевищення сум оплат над сумами відвантажень.

Згідно з позицією меню Реєстр / Змінити (по клавіші F4 або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) здійснюється редагування поля Залишок .

Згідно з позицією меню Реєстр / Оновити сальдо або за комбінацією клавіш Ctrl+O здійснюється оновлення картотек податкових зобов'язань.

Згідно з позицією меню Реєстр / Імпорт залишків або за комбінацією клавіш Alt+O здійснюється імпорт залишків по податкових зобов'язань.

За комбінацією клавіш Shift+Ctrl+C (за пунктом меню Реєстр / Зведена таблиця або за допомогою іконки на панелі інструментів –)відкривається вікно Представлення даних, в якому вибирається вид даних для проведення аналізу.

За комбінацією клавіш Shift+Ctrl+E (за пунктом меню Реєстр / Експорт поточного подання або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) здійснюється експорт відібраних в поточному вигляді записів в формат Excel.

Введення сальдо. Модуль Картотека податкових зобов’язань
Рис. 2. Введення сальдо. Модуль Картотека податкових зобов’язань