Налаштування

Налаштування системи виконується в модулі Налаштування. Параметри налаштування розміщені на закладках: Довідники, Нумерація, Проводки і Параметри.

Група Довідники/Типи ОР призначена для створення типів особових рахунків. Створення типу особового рахунку виконується по пункту меню Реєстр/Створити або по клавіші Insert. Зазначається Код і Найменування типу. У разі потреби відмічаються параметри Використовувати довідник будинків та Юридична особа.При встановленні ознаки для картки типу особового рахунку «юридична особа» буде формуватися Картка особового рахунку для юридичної особи, якщо ознака не встановлена – по замовчуванню формується Картка з набором даних для фізичної особи.

Тип ОР не можливо видалити, якщо існують створені картки особового рахунку з таким типом.

Група Довідники/Пільги призначена для створення довідника пільг, які використовуються при розрахунку квартплати і комунальних послуг.

Створення нової пільги проводиться по клавіші Ins і заповнюються такі поля:

 • Код;
 • Найменування;
 • %;
 • Код ЄДАРП;
 • Код бюджетної класифікації (КБК);
 • Група пільги;
 • Нарахування по пільговим нормам та вибір послуги.

При необхідності проведення нарахувань по окремим пільгам згідно норми на пільгу, що вказані в Номенклатурі послуги – необхідно відмітити ознаку Нарахування по пільговим нормам.

Для зазначення тих послуг, на які поширюється пільга, необхідно натиснути Вибір послуги та у вікні, що з’явилось, відзначити клавішею Пробіл необхідні послуги.

Заборонено видаляти пільгу із довідника Пільги у випадку, коли вона використовується/назначена в Картці мешканця.

В пункту меню Реєстр/Експорт поточного представлення даних (комбінація клавіш Ctrl+Shift+E) в довіднику Пільги здійснюється експорт реєстру пільг в Excel-файл.

Група Довідники/Ставки НБУ призначена для відображення ставок НБУ на Дату та % ставки. По пункту меню Реєстр/Імпорт ставок НБУ або комбінацією клавіш Shift+Ctrl+H виконується імпорт облікових ставок НБУ з файлу розширенням файлу *.dbf.

Група Довідники/Константи призначена для завдання змінних, використовуваних надалі в програмах проводок і калькуляцій. Довідник Константи розширює можливості користувача при створенні проводок і калькуляцій документів. Введення нової константи виконується по пункту меню Реєстр / Створити, у вікні Налаштування змінної необхідно заповнити поля:

 • Ідентифікатор: С_... - довільний алфавітно-цифровий код;
 • Найменування - довільне найменування;
 • Тип - може бути:
  • CHAR - символьне;
  • NUM - числове;
  • DATE - дата;
  • TIME - час.

При завданні числового типу стає доступним поле Місце крапки (кількість знаків після коми).

 • Спосіб встановлення значення:
  • Константа - задається у довільному алфавітно-цифровому вигляді;
  • Програма - по клавіші F4 викликається Редактор програм. Алгоритм розрахунку Значення змінної: С_... задається, використовуючи операції, загальносистемні функції і функції розрахунку оборотів і балансів.

Створений ідентифікатор розширює Користувальницькі програмні поля. Які поряд з вбудованими полями і полями користувача дозволяють створювати проводки програмним способом.

Група Довідники/Сезони і періоди призначений для ведення списку сезонів і періодів з описом характеристик визначення дати початку та дати кінця сезону (періоду), входження дати, місяця, року в сезон (період).

Використовується для визначення сезонності і періодичності робіт по обслуговуванню будинків.

Для кожного сезону (періоду) вказується:

 • Код;
 • Найменування;
 • Початок дії;
 • Кінець дії;
 • Періодичність: день, тиждень, декада, місяць, квартал, півріччя, рік;
 • Початок сезону (періоду);
 • Кінець сезону (періоду).

Для кожного сезону (періоду) по кнопці Відхилення можуть бути вказані відхилення початку-закінчення сезону (періоду) в конкретному інтервалі дат. Створення відхилення виконується за допомогою клавіші Insert (або по пункту меню Реєстр/Створити).

 • Дата початку дії відхилення;
 • Дата кінця дії відхилення;
 • Дата початку сезону (періоду);
 • Дата кінця сезону (періоду).

Група Розподіл оплат призначена для формування довідника за видами послуг і методами розрахунку цих послуг і розподілу оплати. По пункту меню Реєстр/Створити або клавіші Insert задається Код та обирається Метод розрахунку послуг за кожним видом послуг. Розрахунок проводиться, якщо в модулі Налаштування вкладка Параметр передбачено використання параметру черговості при проведенні розрахунку Розподіляти оплати з урахуванням встановленої черговості .

Група Довідники/Планова середня температура призначена для розрахунку опалення з розрахунку 1 кв. метр опалювальної площі та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря та фактичної кількості днів надання послуги. Дані значення використовуються для визначення середньої температури за період.

Для груп Довідників Сезони і періоди та Планова середня температура по комбінації клавіш Ctrl+Shift+E здійснюється експорт реєстрів в Excel-файл.

Група Довідники/Журнали призначена для створення (при необхідності) журналів для поділу особових рахунків і документів за певними ознаками. Наприклад, журнал будинок №1 і журнал будинок №2.

Група Довідники Параметри опалення призначена для встановлення Норм витрат теплової енергії на 1 м2 мешканців та юридичних осіб.. Передбачено встановлення Коефіцієнта МЗК % К1 для будівлі залежно від кількості поверхів. Коригуючий коефіцієнт для опалення використовується для обліку поверховості будинку при нарахуваннях опалення по лічильнику. Окремо встановлюється коефіцієнт для 1-4 поверхових будинків і 5 та більше поверхів. Передбачено формування Норми опалення на 1м2 та застосуванням коригувальних коефіцієнтів при опаленні залежно від кількості поверхів будівель. Створення цих показників і визначення періоду їх дії по пункту меню Реєстр/Створити або по клавіші Insert . Задається період дії та показник чи коефіцієнт.

Група Довідники/Періоди пені призначена для ведення обліку пені. Довідник Періоди Пені, доступний для внесення інформації при наявності відміченого параметру Вести облік Пені в модулі Налаштування вкладка Параметри. Період дії пені створюється по клавіші Insert або по пункту меню Реєстр/Створити. Задається Період з по дії пені.

На вкладці Нумерація визначається спосіб нумерації документів модуля. Нумерація здійснюється користувачем або встановлюється автонумерація документа. Нумерується кожен створений документ, у відповідності до тих параметрів, які задані в даному розділі.

На вкладці Проводки здійснюється налаштування алгоритму проводок за кожним типом операцій в системі.

Для передачі нагадувань на мобільний телефон мешканців про необхідність надати показання лічильників і оплати рахунку на вкладці Параметри встановлюється відповідні дати нагадувань.

Параметри Нагадування про оплату квитанції та Нагадування про показники лічильників дозволяють нагадувати мешканцям про показники лічильників/оплату квитанцій певного числа кожного місяця.

Параметр Дозволити зміну адреси може встановлюватися, якщо необхідно в модулі Будинки в поле Адреса вибирати іншу адресу, тобто облік ведеться більше ніж по одному будинку.

В поле Об'єкт обліку для оплат вказується основний розрахунковий рахунок, на який надходять оплати рахунків за комунальні послуги.

Параметр Розподіляти оплати з урахуванням встановленої черговості встановлюється, якщо необхідно проводити розрахунки за черговістю платежів.

Параметр При відсутності показників лічильників розраховувати середнє за …місяців встановлюється кількість місяців за які проводиться розрахунок середнього споживання послуги.

Параметр Податкова модель за замовчуванням може встановлюватися, якщо необхідна податкова модель за замовчуванням для документів Рахунки за комунальні послуги.

Параметр Точність значення площі будинку може встановлюватися, якщо необхідно збільшити кількість знаків після коми для більш точного зазначення площі будинку.

Параметр Точність значення площі квартири може встановлюватися, якщо необхідно збільшити кількість знаків після коми для більш точного зазначення площі квартири.

Параметр Середньозважене споживання теплової енергії застосовується для послуги опалення для розрахунку нормативного споживання теплової енергії при відсутності приладів обліку і проведенні нарахувань з розрахунку 1 кв. метру опалювальної площі та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря та фактичної кількості днів надання послуги.

Параметр Норма опалення на 1м2 використовується для розрахунку розміру пільгового відшкодування, у випадках, коли опалення обліковується по лічильнику.

Параметр Вести облік в розрізі послуг встановлюється у разі необхідності ведення обліку в розрізі послуг.

При необхідності встановлюється відмітка параметру При нульових показниках брати споживання за попередній період.

Параметр Автоматичний перерахунок опалювальної площі всіх квартир будинку встановлюється для виконання автоматичного перерахунку.

 • При необхідності встановлюється відмітка параметру Вести облік тих, хто тимчасово не проживають.
 • Параметр Вести облік пені означає, що для даної СО необхідно застосовувати механізм розрахунку пені, а в Картці номенклатури будуть доступні для внесення параметри, що використовуються для певної послуги при розрахунку пені.
 • При необхідності встановлюється параметр Нараховувати пеню при наявності договору реструктуризації
 • Розрахунок Пені здійснюється згідно формули:
 • сума Пені = сума заборгованості за певний період × кількість днів прострочення×2×облікова ставка НБУ/365 днів (366 для високосного року).
 • У випадку, якщо надійшла оплата, то за дні до оплати нараховується основна пеня, а після дня оплати до нараховується пеня виходячи із перерахованої суми боргу.

В полі Точність цін обирається необхідна точність для прейскурантів.