Акти-претензії

Модуль призначений для створення наступних документів:

 • Акт перерахунку і Актуалізації даних, на підставі яких проводяться перерахунки по послугам, що були надані у минулих закритих періодах;
 • Акт сторно - призначений для коригування заборгованості по послугам;
 • Акт коригування показань призначений для коригування показників лічильників по закритих періодах з відповідним перерахунком заборгованості .

Формування Актів-претензій проводиться у відкритому періоді нарахувань (дата Акту автоматично створюється 1 число відкритого періоду нарахувань з можливістю корегування в межах відкритого періоду нарахувань). Результати перерахунків відображаються у рахунках відкритого періоду нарахувань.

Акт перерахунку створюється для проведення перерахунків за комунальні послуги в разі зміни умов надання послуг. Наприклад: невідповідність санітарним нормам, невідповідність температурним параметрам (для гарячого водопостачання та опалення), відсутність послуги (застосовується лише для послуг без лічильника, адже відсутність послуги, що обліковується згідно лічильника, буде відображено в загальному обсязі спожитої послуги за період).

Створення документа проводиться за пунктом меню Реєстр/Створити/Акт перерахунку і містить вкладки: Реквізити, Специфікація, Результати.

На вкладці Реквізити, в поле Особистий рахунок обирається необхідний особовий рахунок.

В полі Виконавець обирається особа, яка відповідальна за усунення проблеми (наприклад працівник ЖЕКу). Поле носить інформаційний характер, але є обов’язковим для заповнення. Заповнюється з переліку даних з Довідника працівників (система Загальні довідники).

В полі Споживач 1 та Споживач 2 вказується споживач з довідника контрагентів та їх Особові рахунки.

В полі Коментар вказується довільний текст.

В полі Тип розподілу вибирається тип розподілу перерахунку (будинок, підрозділ, особовий рахунок). Якщо не обрано тип перерахунку, він проводиться за всіма особовими рахунками. При виборі типу розподілу Будинок чи Підрозділ поле Особовийрахунок стає неактивним.

В полі Метод розрахунку послуги вибирається метод розрахунку:

 • Квартплата;
 • Холодна вода;
 • Гаряча вода;
 • Водовідвід ХВ;
 • Водовідвід ГВ;
 • Газ;
 • Опалення;
 • Ліфти;
 • Стоки ГВ;
 • Без методу - у списку причин перерахунку: 1) перерахунок за середньодобовим; 2) перебої з надання послуги.

В полі Послуга вибирається послуга з тих, що наявні в даному Особовому рахунку. Якщо не вибрана жодна послуга, перерахунок проводиться за всіма послугами обраного методу.

Якщо не вказаний жодний Метод розрахунку послуги, то для вибору будуть доступні всі Послуги з обраного Особового рахунку.

Якщо вибраний певний Метод розрахунку послуги, то для вибору будуть доступні тільки ті Послуги з обраного Особового рахунку, які відповідають даному Методу розрахунку.

В полі Період з... по... задається період, за який здійснюється перерахунок.

В залежності від обраного Методу розрахунку послуги можливі наступні Причини перерахунку (заповнення поля Причини перерахунку):

Таблиця 1 – Причини перерахунку

Квартплата
Перебої надання послуги Згідно Постанови КМУ № 307 від 09.03.2011 р.
По середньодобовому Відсоток згідно середньодобових нарахувань за послугу (на вимогу Постачальника)
Холодна вода
Перебої надання послуги Згідно Постанови КМУ № 151 від 17.02.2010 р.
Невідповідність санітарним нормам
По середньодобовому (відсутність) Пропорційно середньодобовому споживанню за дні відсутності (на вимогу Постачальника)
Гаряча вода

Перебої надання послуги

При відсутності Гарячої води існує можливість одночасно виконати добір по Газу шляхом зміни норми

Згідно Постанови КМУ № 151 від 17.02.2010 р.
Невідповідність складу і властивостей
Незадовільна фактична температура
По середньодобовому (відсутність) Пропорційно середньодобовому споживанню за дні відсутності (на вимогу Постачальника)
Газ
Перебої надання послуги
Добір по послузі Шляхом зміни норми (на вимогу Постачальника)
Опалення
Перебої надання послуги Згідно Постанови КМУ № 151 від 17.02.2010 р.
Незадовільна фактична температура
По середньодобовому (відсутність) Пропорційно середньодобовому споживанню за дні відсутності (на вимогу Постачальника)

В залежності від Причини перерахунку може бути активне поле Підстава перерахунку відзначається документ – підстава :

 • Відключення від ЦО;
 • Згідно службової;
 • Зміна власника;
 • Згідно температурного режиму;
 • Неналежна фактична температура;
 • Перебої при наданні послуги;
 • Перерахунок по середньоденному;
 • Відключення будинку.

На вкладці Специфікація відображаються рахунки за комунальні послуги на основі яких проводиться перерахунок.

Приклад

Якщо вказати період, за який проводиться перерахунок з 01.06.2021 по 15.06.2021, тобто рахунок за червень (06) 2021 року, дата рахунку 01.07.2021.

На вкладці Специфікація відображене посилання на рахунок за червень (06) 2021 року з відповідною датою від 01.07.2021. При необхідності ми можемо зайти до рахунку для ознайомлення.

На вкладці Результати відображається сума перерахунку.

При необхідності можна зайти до рахунку, в якому буде відображений результат перерахунку – рахунок за липень (07) 2021 року від 01.08.2021, дата акту 01.07.2021 знаходиться в межах періоду, в якому проводимо перерахунок.

Після створення Акту перерахунку для його участі в розрахунках в полі Статус вибрати статус Затверджено по пункту меню Реєстр/Змінити статус (комбінація клавіш Alt+S). До того часу документ знаходиться в статусі Чернетка.

Комбінацією клавіш Alt+S по вибраній групі актів є можливість зміни статусів (ЧернеткаЗатверджено і навпаки ЗатвердженоЧернетка). Комбінація працює окремо для Актів актуалізації даних та для Актів перерахунків.

При необхідності добору по послузі по будинковому лічильнику для закритих періодів необхідно в модулі Показники лічильників/Будинки у період, за який потрібно виконати добір по послузі, по комбінації клавіш Ctrl+Shift+K внести нові поточні показники / спожитий обсяг. Після чого в Актах-претензіях створюється Акт актуалізації даних зі вказанням відповідного періоду перерахунку. На підставі внесеної інформації можливо виконати перерахунок та виконати донарахування згідно нових показників будинкового лічильника.

На підставі нових внесених даних створюється віртуальний рахунок, який порівнюється з фактичним. Різниця є сумою перерахунку.

Наприклад,

В особовому рахунку присутній пільговик. Рахунок за травень йому сформований з урахуванням пільги.

В червні надійшла інформація, що у травні пільговику було призначено субсидію. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 № 319 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» при наявності субсидії пільга не нараховується. Тому потрібно скасувати нараховану у травні пільгу, і збільшити на її суму нарахування червня.

В червні формується Акт перерахунку, результатом якого є сума пільги.

При проведенні перерахунків закритих періодів є можливість корегувати заборгованість на основі отримання в поточному періоді коригувальної субсидії на до цього закритий період та необхідності перераховувати нарахування до цього закритого періоду з урахуванням тарифу до/після 20 числа.

Також для закритих періодів є можливість корегувати заборгованість на основі отримання в поточному періоді коригувальної від’ємної субсидії за до цього закритий період та необхідності перераховувати нарахування з врахуванням пільгового відшкодування.

В список параметрів, що аналізуються при проведенні перерахунків шляхом Актів актуалізації даних, входять площі квартир. При внесені змін до площі квартири (в карточці квартири з збереженням періоду зміни) є можливість провести перерахунки нарахувань згідно закритих періодів.

Документ Актуалізація даних призначений для перерахунку, коли у поточному періоді надходить інформація про зміну даних в Особових рахунках, яка відбулась у попередніх закритих періодах. Створення документа проводиться за пунктом меню Реєстр / Створити / Актуалізація даних.

В Актах актуалізації даних заповнюється поле Тип розподілу, яке дозволяє провести групову актуалізацію даних не тільки по Особовому рахунку але й по будинку або по всьому підрозділу.

Актуалізація Особових рахунків може проводитись за наступними параметрами:

 • Зміна площі квартири;
 • Зміна кількості мешканців;
 • Зміни з кількості пільговиків;
 • Донарахування/скасування субсидій;
 • Зміни методу нарахувань;
 • Зміни соціальних норм;
 • Зміни тарифу;
 • Додавання/закриття оплат.

Документ Актуалізація сторно призначений для корегування вихідного сальдо (суми до сплати у квитанції) по послузі.

Створення документу проводиться за пунктом меню Реєстр/Створити/Акт сторно. На вкладці Реквізити, в поле Особистий рахунок обирається необхідний особовий рахунок.

В полі Виконавець обирається особа, яка відповідальна за усунення проблеми (наприклад працівник ЖЕКу). Поле носить інформаційний характер, але є обов’язковим для заповнення. Заповнюється з переліку даних з Довідника працівників (система Загальні довідники).

Даний Акт можливо сформувати тільки по особовому рахунку, тому поле Тип розподілу заповнюється автоматично.

Поле Період заповнюється автоматично і дорівнює періоду, в якому здійснюється перерахунок.

В полі Послуга вибирається послуга з тих, що наявні в даному особовому рахунку.

Якщо не вибрати жодної послуги – то операція сторнування заборгованості буде проведена по всім послугам, що є в особовому рахунку на суму вказану в Акті сторно.

Якщо вибрана певна послуга – то операція сторнування заборгованості буде проведена лише по ній на суму вказану в Акті сторно.

В Актах Сторно існує поле Ознака (автоматично обране значення Сторно, при необхідності можливо наповнити довідник іншими видами скасувань заборгованості).

При необхідності можливо налаштувати користувацький вид реєстру з відображенням полів Користувач (логін користувача, що провів даний документ) та Ознака (на підставі інформації в Актах сторно).

Комбінацією клавіш Alt+S по вибраній групі актів є можливість гуртової зміни статусів (ЧернеткаЗатверджено і навпаки Затверджено – Чернетка). Комбінація працює при одночасному виборі декількох Актів одного типу: Актів актуалізації даних, Актів перерахунків або Актів сторно.