Закриття періодів

Проведення перерахунку в закритому періоді здійснюється за допомогою Актуалізації даних (модуль Акти-претензії). Перерахунок проводиться у випадку зміни даних особового рахунку (додавання/зняття пільги або мешканця).

За допомогою параметру Переформування всіх рахунків в періоді, що закривається всі рахунки періоду, що закривається переформовуються виходячи з умов на дату закриття періоду.

При проведенні перерахунків закритих періодів є можливість корегувати заборгованість на основі отримання в поточному періоді коригувальної субсидії на до цього закритий період та необхідності перераховувати нарахування до цього закритого періоду з урахуванням тарифу до/після 20 числа.

Також для закритих періодів є можливість корегувати заборгованість на основі отримання в поточному періоді коригувальної від’ємної субсидії за до цього закритий період та необхідності перераховувати нарахування з врахуванням пільгового відшкодування.

В залежності від потреб підприємства закриття періоду можливо проводити з урахування наступних параметрів:

  • формувати відсутні рахунки в періоді, що закривається – передбачає, що при закритті періоду будуть доформовані рахунки на оплату по тим особовим рахункам, по яким на момент закриття періоду рахунки були відсутні, виходячи з умов на дату закриття періоду. Рахунки, що були сформовані раніше – залишаються без змін;
  • формувати рахунки відкритого періоду – передбачає, що при відкритті нового періоду будуть сформовані рахунки по всім особовим рахункам, виходячи з умов на дату закриття періоду;
  • переформування рахунків в періоді, що закривається - передбачає, що при закритті періоду будуть переформовані рахунки на оплату по всім особовим рахункам, виходячи з умов на дату закриття періоду.

Можливо проводити закриття/відкриття періоду з одночасним застосуванням декількох параметрів.

Так як під час застосування даних параметрів відбуваються операції формування рахунків за комунальні послуги, то з’являється вікно з параметрами для формування рахунків. Всі параметри заповнені автоматично. Для коректного формування рахунків важливо правильно вибрати журнал особових рахунків.

Також можливо проводити закриття/відкриття періоду без жодного з параметрів. При останньому варіанті ніяких маніпуляцій з рахунками на оплату не проводиться.

При закритті періодів розраховується вихідне сальдо періоду, що закривається, яке являється вхідним сальдо нового періоду, що відкрилось.

Існує можливість відкриття вже закритих періодів. Для цього необхідно відмітити курсором період, після чого, натиснути на кнопку Відкрити період. Всі періоди, що будуть між поточним відкритим періодом, та періодом, що необхідно відкрити, також стануть відкритими.

Примітка: Необхідно усвідомлювати, що відкриття закритих періодів, в яких вже виконані розрахунки, сформовані та надіслані квитанції на оплату, та внесення будь яких змін в облікові дані (кількість мешканців, пільговиків, зміна площі, тарифу, показників) призведе до невідповідності даних вже виконаним нарахуванням. При повторному закритті цих періодів будуть перераховані вхідні та вихідні залишки відповідно до внесених змін. Тому для коректного ведення обліку рекомендуємо при отриманні коригувальних даних відносно вже закритих періодів використовувати Акти претензії!