Сплата комунальних послуг

У реєстрі можна побачити особові рахунки поперіоду нарахувань або по періоду надходження коштів.

Якщо поле Будинок очищено, то відображаються всі рахунки за комунальні послуги. При необхідності можна в полі Будинок вибрати необхідну адресу.

Примітка: Оплати завжди здійснюються у відкритому періоді за попередні періоди нарахувань. Можливість видалення оплат закритих періодів, тобто оплат, у яких дата (місяць) надходження платежу, менше поточного періоду нарахувань Заблокована. Для таких ситуацій відображається попереджувальне повідомлення!

Для внесення оплат необхідно заповнити Довідник банків в Загальних довідниках, налаштувати Об’єкти обліку в Управлінні грошовими засобами та налаштувати Відповідність журналів у Сервісі.

Внесення суми оплати здійснюється в наступні стовпці:

  • Сплачено – загальна суми оплати по рахунку;
  • Вид оплати -якщо вибрати Банк, то після формування оплати в Управлінні грошовими засобами буде сформована банківська виписка. Якщо вказати Каса, то після формування оплати в Управлінні грошовими засобами буде сформований касовий ордер.
  • Дата оплати – дата оплати мешканцем рахунку за комунальні послуги. Не може бути раніше періоду нарахувань, за який проводиться оплата. Не може бути пізніше Дати надходження коштів;
  • Дата надходження коштів – дата фактичної передачі коштів фін. установою надавачу послуг. Не може бути раніше Дати оплати, але може співпадати з нею. Дата надходження коштів знаходиться в межах відкритого періоду. На підставі Дати надходження коштів оплати будуть враховані в оборотах відкритого періоду з відповідним відображенням у звітах.
  • Банк – фін. установа від якої надійшли кошти. Обирається з Довідника банків в Загальних довідниках;
  • Номер виписки банку.
    • Заблокована можливість внесення (в тому числі імпортувати) та редагувати (видаляти, змінювати, вносити по одній з послуг по F4) оплати в закриті періоди, тобто оплати, у яких дата (місяць) надходження платежу, менше поточного періоду нарахувань. Для таких ситуацій відображається попереджувальне повідомлення!

Формування оплат проводиться через Реєстр/Сформувати оплати або по комбінації Ctrl+F.

Наявні декілька способів внесення оплати:

У випадку, коли в модулі Налаштування/Параметри відмічена ознака Вести облік пені, то блокується можливість внесення сплат за більш ранні періоди (тобто поточний період мінус 2 та більше), тому що по ним вже існують рахунки на оплату та розрахована Пеня, на підставі вже виконаних існуючих сум та дат сплат.