Відомості списання

Модуль Відомості списання призначений для формування документів Відомість списання і Наряд-завдання. У полі Період по клавіші F3 обрати період. Меню Реєстр/ Створити чи по клавіші Ins обрати Відомість списання чи Наряд-завдання.

Відомість списання формується для списання матеріалів зі складу по відповідальних особах. Відомості створюються у відповідних журналах, доступ до яких налаштовується в модулі Налаштування / закладка Довідники / Журнали. В полі Складобирається склад, на якому знаходиться матеріал, поле МВО заповнюється автоматично. У полі Матеріал проводиться вибір номенклатури до списання. У таблиці в полі Табельний номер обирається співробітник і в полі Кількість проставляється кількість матеріалу, що списується. В полі Коментар можна внести необхідну додаткову інформацію.

Рядки документів модуля Відомості списання пов’язані з Актом списання в підсистемі Облік запасів.

У Відомості списання також за потребою передбачено механізм копіювання документів.

При створенні Наряду-завдання по клавіші Ins заповнюються такі поля:

  • Номер та дата наряду-завдання;
  • Склад – обирається зі списку;
  • Матеріально-відповідальна особа – обирається з довідника;
  • Примітка;
  • Специфікація Наряду-завдання.

Рядки специфікації Наряд-завдання можна копіювати при проведенні однакових типових операцій з утримання житлового фонду.

У стовпці Типи робіт обираються операції для завдання (з довідника ОТН).

Для «поломаних» відомостей списання та нарядів завдання (по яким існують Акти списання, але в яких кількість строк відрізняється від кількості строк в відомості списання або наряді завдання) реалізована можливість для комбінації клавіш Ctrl + Shіft + G додати відсутні номенклатури із наявного Акту списання. Після чого користувач може до заповнити інші поля специфікації документу – адреса та вид робіт.