Внесення даних в особові рахунки

На вкладці Мешканці в нижній частині вікна відображається власник особового рахунку і пільговики. При необхідності в цю таблицю можна додати всіх, що проживають.

При заповненні даних про мешканців квартири поля Мешканці, Пільговики, Факт.проживає заповнюються автоматично.

Створення запису про мешканця робиться по клавіші Ins.

В полі Мешканець по клавіші F3 обирається з довідника контрагентів.

В полі Дата реєстраціїз..по вноситься дата реєстрація в помешканні.

В полі Фактичний період проживання з..по задається дата початку проживання, друга дата закінчення проживання. Якщо Період проживання безстроковий, то друга дата не задається і може проставлятися тільки в разі смерті або виписки цього мешканця.

У разі якщо мешканець є пільговиком проставляється відповідний параметр і проводиться вибір пільги з Довідника пільг. У разі якщо мешканець не пільговик, але на нього поширюється пільга іншого жителя, то параметр Пільговик не ставиться, в цьому випадку заповнюється поле Пільга, що розповсюджується.

В полі Пільга вибирається запис з довідника пільг.

В полі Пільга, що розповсюджується із переліку мешканців – пільговиків обирається той мешканець, пільга якого поширюється на даного мешканця.

Примітка: Якщо період пільги закінчується в періоді, що закривається, тоді мешканці, що мають пільги архівуються і не відображаються в реєстрі мешканців.

В полі ПІБ пільговика вказується ПІБ особи на яку розповсюджується пільга.

В полі Період пільги з … по… – вказується період дії пільги.

Дата Початку пільги, що розповсюджується, автоматично дорівнює даті основної пільги і може бути змінена на більш пізніший термін, але не раніше ніж дата основної пільги.

При встановленні Дати закінчення основної пільги (поле Період пільги) мешканця, що має пільгу, вона автоматично переноситься для всіх пільговиків, на кого поширюється основна пільга.

При внесенні пільги або зміні всі корегування даних по пільговику поширюються на тих, на кого поширюється пільга.

Умова поширення параметрів основної пільги мешканців, на яких вона поширюється: якщо нова дата основної пільги більше дати фактичного проживання мешканця на якого пільга поширюється, то дата закінчення пільги на мешканця для якого пільга поширюється обмежується датою його фактичного проживання.

При необхідності заповнюється поле Ідентифікаційний код, значення, що внесене в Картку контрагента. Даний параметр є обов’язковим для пільговиків, та тих, на кого їх пільга розповсюджується.

В поле № посвідчення вноситься номер посвідчення, згідно з яким надані пільги.

У полях Виданий і Дата видачі - вказується ким і коли видано посвідчення.

В полі Родинний зв'язок з довідника вибирається тип спорідненості з власником особового рахунку. Довідник заповнюється в системі Облік персоналу / Облік кадрів в модулі Налаштування в пункті Довідники / Сім'я / Родинні зв'язки.

Видалення мешканця по F8 з Особового рахунку можливе тільки для записів, які внесені у відкритому періоді (для виправлення помилок при помилковому занесенні даним користувачем – наприклад, не в той особовий рахунок). Для цього додано поле в якому фіксується дата створення запису. Якщо у відкритому періоді, наприклад, у серпні 2021, внести нового мешканця з датою проживання з 01.05.2021, то дата створення запису буде серпень 2021, і при необхідності його можливо видалити протягом серпня 2021.

За допомогою комбінації клавіш Alt+Shift+F8 є можливість видалення мешканця з реєстру наявних мешканців та з архіву. Перед видаленням з’являється запит на підтвердження видалення. Дана комбінація необхідна для видалення раніше помилково внесених даних в процесі зміни функціоналу по внесенню історії мешканця, коли в архів потрапили помилкові записи.

Примітка: При видаленні мешканця з реєстру необхідно пам’ятати, що мешканець задіяний в розрахунках попередніх періодів, та при його видаленні інформація в Особовому рахунку не буде відповідати даним, на підставі яких були сформовані рахунки в попередніх закритих періодах!

Вкладка Субсидії призначена для створення/перегляду інформації по субсидіям за послугами в Особовому рахунку.

Заповнюються такі поля:

 • Термін дії з…по…;
 • Період призначення;
 • Сума (по послузі);
 • Мінімальний платіж;
 • Коментар;
 • Послуга, на яку надана субсидія обирається по клавіші F3;
 • Таблиця Рахунок.

В полі Термін дії відображається період нарахувань, коли прийшла субсидія і в якому вона має бути врахована.

Якщо дані субсидії враховані у рахунку (є сформовані рахунки на оплату ком послуг по ній) – то автоматично заповнюється поле Враховано у періоді.

Примітка: Видалити субсидію (Документ/Видалити або F8) можливо лише, якщо вона НЕ ВРАХОВАНА У РАХУНКУ, тобто відсутній рахунок на оплату.

По комбінації клавіш Ctrl+R можливо провести операцію групового видалення субсидій по декільком відміченим особовим рахункам за певний період або всі, що не враховані у поточному періоді нарахувань - наприклад було імпортовано файл з помилковими сумами, тому потрібно видалити всі імпортовані.

Примітка: При груповому видаленні субсидій по особовим рахункам мають бути відсутні рахунки на оплату у поточному періоді!

Вкладка Послуги відображає послуги, що надаються по особовому рахунку. Послугу можна додати до особового рахунку по Insert,з можливістю редагування полів періоду з / по. У вікні Модифікація рядка документа у полі Артикул по клавіші F3 обираються послуги з довідника номенклатури. На вкладці Загальні заповнюється дані обраної послуги в полях: Кількість, Норма споживання, Тариф, Нараховано, Пільги, До сплати, Період з. При утриманні пені відмічається параметр Пеня за подвійною обліковою ставкою НБУ і стає видимим параметр Пріоритетно списувати суми основного боргу.

Видалення послуги проводиться по F8 і можливе лише при відсутності документів (рахунки на оплату, оплати, акти–претензії, лічильники) по даній послузі.

Існує можливість групового призначення, видалення, зміни періодів надання послуг у вікні Особові рахунки меню Реєстр/ Групові операції.

В реєстрі особових рахунків доступна можливість групового призначення послуг по особовому рахунку по пункту меню Реєстр/Групові операції/Автоматичне призначення послуг по ОР. Видалення послуг виконується по пункту меню Реєстр/Групові операції/Автоматичне видалення послуг по ОР.

Вкладка Рахунки за ком. послуги – відображає рахунки, що були виставлені за комунальні послуги в розрізі періодів нарахувань. Також по періоду нарахувань відображається сума перерахунку, що врахована в даному періоді, сума субсидії, загальна сума нарахувань та пільгового відшкодування. Відображається сума вхідного залишку по періоду (співпадає з сумою вхідного залишку, що відображається на вкладці Розрахунок послуг) і відображається сума оплат, що надійшла на підставі певного рахунку (тобто у періоді, за який надійшла плата).

При налаштуванні Виду користувацького реєстру Рахунків за ком.послуги у список полів користувача при необхідності додаються поля Пеня та Донарахована пеня.

В полі Пільга якому відображається сума Пені, що нарахована абоненту у даному періоді та несплачена перерахована Пеня за попередні періоди.

В переліку полів для налаштування користувацького виду реєстру наявні поля Корегувальна субсидія та Початковий залишок.

Поле Корегувальна субсидія призначене для відображення сум корегувальної субсидії – та, що прийшла/призначена в поточному періоді ЗА попередній період.

В полі Борг відображається Сальдо по всім послугам на початок періоду нарахувань, за який сформований рахунок.

Вкладка Розрахунок послуг являє собою системний реєстр, в якому відображуються початкові залишки в розрізі послуг та в розрізі періодів. Початкове сальдо закритих періодів заблоковане для редагування (відображається сірим кольором). В карточці послуг, відображуються обороти по послузі за всі періоди.

При додаванні нової послуги (з Особового рахунку або групова операція по відміченим Особовим рахункам) автоматично створюється запис по послузі в вкладці Розрахунок послуг з сумою залишку 0,00 грн. Дата початкового залишку при цьому дорівнює даті початку дії послуги.

При необхідності можливо відібрати вхідні залишки на певний період.

По F4 або Enter відображаються всі обороти по послузі в розрізі періодів.

Вкладка Показники лічильників – відображаються внесені показники лічильників, що знаходяться на обліку в даній обраній квартирі в розрізі послуг, лічильників та періодів;

Якщо по послузі в даній квартирі розташовано декілька лічильників – то по кожному лічильнику буде відповідний рядок.

Вкладка Реструктуризація боргу створена для обліку укладених договорів реструктуризації по Особовому рахунку. Створення карточки договору реструктуризації виконується по клавіші Ins.

Поля договору реструктуризації:

 • Номер та дата договору;
 • Постачальник послуг – по клавіші F3 обирається з довідника контрагентів;
 • Послуга – по клавіші F3 обирається з довідника послуг;
 • Сума заборгованості перед постачальником;
 • Сума заборгованості в ДР (договорі реструктуризації);
 • Сума щомісячного платежу;
 • Період дії договору з… по…;
 • Дата закриття;
 • Статус ДР: активний чи закритий;
 • Таблиця Нарахування та оплати за договором.

В таблиці виконання умов договору Нарахування та оплати за договором фіксується сума оплати, що надійшла по договору в розрізі місяців.

У випадку, коли Договором реструктуризації обумовлена фіксована сума, розподілення її між періодами проходить наступним чином: щомісячно виставляється фіксована сума, а залишок від суми рівних платежів нараховується в останньому місяці періоду договору.

Автоматичне заповнення полів Сума заборгованості перед постачальником та Сума заборгованості в ДР можливе у випадках:

 1. якщо постачальник не вибраний, то в полі Сума заборгованості перед постачальником проставляється сума вихідного сальдо по всім послугам в особовому рахунку.
 2. якщо постачальник вибраний, то в полі Сума заборгованості перед постачальником проставляється сума вихідного сальдо по всім послугам в особовому рахунку, в номенклатурі яких вказаний обраний постачальник.
 3. якщо обрані постачальник та послуга, то в полі Сума заборгованості перед постачальником проставляється сума вихідного сальдо по даній послузі постачальника.
  • Згідно з позицією меню Сервіс/Налаштування виконується налаштування параметру Автоматично переформувати рахунок.

В реєстрі Особових рахунків по пункту меню Реєстр/Групові операції можливі наступні дії:

 • Автоматичне призначення послуг по Особовим рахункам;
 • Зміна кількості, дат дії (призупинення, зупинки);
 • Автоматичне видалення послуг по Особовим рахункам.

Групові операції здійснюються у випадку, коли виділені декілька Особових рахунків в реєстрі особових рахунків.

Групова операція Видалення субсидій здійснюється комбінацією клавіш Ctrl+R. Критеріями видалення є Період субсидії та параметр Не враховані в поточному періоді. Критерієм для видалення субсидій також є незаповнене поле Враховано в періоді (вікно Особовий рахунок, вкладка Субсидії).

У Протоколі змін записів меню Сервіс відображується інформація про використання групових операцій відносно Особового рахунку: яким Користувачем проведена зміна і по якій послузі (Код та Найменування) і відносно яких параметрів (дати початку та/або закінчення послуги, кількості).

Згідно з позицією меню Реєстр/Друк (клавіша F9) обираються форми виведення звіту по особовим рахункам:

 • Відомість боржників в розрізі періодів (пеня);
 • Обігова відомість в розрізі комунальних послуг;
 • Реалізація послуг;
 • Реєстр оплат по ОР по підприємству;
 • Реєстр помилкових записів по пільговикам;
 • Реєстр помилкових записів призначених субсидій;
 • Реєстр укладених договорів про реструктуризацію заборгованості;
 • Список боржників;
 • Список пільгових категорій громадян.