Керування доступом

Налаштування прав доступу для системи Управління студентами здійснюється в модулі Керування доступом. Комплекс дозволяє визначити права доступу користувача / ролі до інформації тих чи інших документів обліку, ділянок обліку, налаштування Комплексу.

Налаштування доступу розподілене по вкладках: Параметри; Документи; Підрозділи-Факультети; Структурні одиниці; Табельні номери; Журнали; Таємність; Налаштування.

Модуль Керування доступом. Вкладка Параметри

Для налаштування доступу необхідно в лівій частині вікна Управління доступом вибрати користувача / роль, після чого в правій частині на вкладці Параметри дозволити або заборонити виконувати певні дії: операції з наказами: Реєстрація затверджених наказів; Проведення затверджених наказів за Картками студентів; Заборона коригування реквізитів Карток студентів, змінюваних наказами; Дозволяється затвердження наказів з датою введення в дію менше поточної;Заборона глобального коригування картотеки.

Курсор встановлюється в списку користувачів Комплексу на необхідному користувачеві. Для відображення всіх користувачів виконується команда Вид / Відображати всіх користувачів (комбінація клавіш Alt + 1). При переході на вкладку Документи по кожному з документів обліку для встановленого користувача / ролі налаштовуються права на Створення, Зміна або Видалення операцій. Відмітка проставляється клавішею Пробіл.

Модуль Керування доступом. Вкладка Документи

На вкладці Підрозділи-Факультети для користувачів встановлюється режим доступу до факультетів. Кожному користувачу визначаються доступні факультети. Якщо нічого не зазначено, доступні всі. За потреби встановлюється параметр Дозволити переведення в «чужий» підрозділ.

На вкладці Структурні одиниці задається список доступних структурних одиниць, з якими дозволено працювати користувачу (якщо не заповнено - доступні всі). За потреби встановлюється параметр Дозволити переведення в «чужу» структурну одиницю.

На вкладці Табельні номера задається діапазон доступних табельних номерів, з якими дозволено працювати користувачу (якщо не заповнено - доступні всі).

Модуль Керування доступом. Вкладка Табельні номери

Вкладка Журнали дає доступ до створених журналів документів (у модулі Налаштування). Доступ надається на Створення, Реєстрацію, Зміну, Проведення та Видалення наказів у журналах.

Модуль Керування доступом. Вкладка Журнали

На вкладці Таємність визначаються категорії таємності даного користувача для можливості перегляду або змін по розділах і реквізитах Комплексу. У таблиці Доступ користувача до категорій таємності вибираються налаштовані категорії таємності.

Модуль Керування доступом. Вкладка Таємність

Для категорії таємності в полі Шаблон доступувибирається шаблон або зазначається Категорія недоступна.

За замовчуванням в Комплексі для користувачів встановлені параметри Без категорії таємності і Повний доступ.

Після визначення категорій таємності необхідно в кожній особовій справі призначити категорію таємності студента. Особову справу такого студента зможе побачити або редагувати (залежно від налаштування) тільки співробітник бухгалтерії з такою категорією секретності.

При формуванні деяких видів наказів (наприклад, прийом і переведення) також вказується категорія таємності. За потреби видалення категорії таємності в полі Код шаблону доступу необхідно ввести значення 0 (нуль), в полі шаблону вказується Категорія недоступна. Якщо для співробітника дана одна категорія таємності, то необхідно в рядку Без категорії таємності в полі Код шаблону по клавіші F3вибрати один з налаштованих шаблонів доступу.

На вкладці Налаштування визначається режим доступу користувачів до розділів модуля Налаштуваннясистеми Управління студентами. Здійснюється налаштування режиму доступу користувачів до даних системи з можливістю операцій над документами: перегляд і зміна. У модулі Налаштування системи Управління студентами будуть відображатися ті вкладки, які зазначені в налаштуванні доступу. Якщо немає відмічених вкладок, то будуть відображатись всі вкладки.

Модуль Керування доступом. Вкладка Налаштування

Налаштування категорій таємності виконується на вкладці Налаштування в пункті Шаблони, що розміщений у лівій частини діалогового вікна.

При створенні шаблону категорій таємності задається код і найменування категорії. За потреби встановлюється параметр Індивідуальний оклад (який встановлюється не в штатному розкладі, а вводиться в Особовому рахунку працівника).

Модуль Керування доступом. Вкладка Налаштування

При створені шаблону доступу, по клавіші Ins, задається перелік Розділів і Реквізитів даних про співробітника, які бачить і / або змінює даний користувач.

У модулі Керування доступом користувач може використовувати просте сортування даних на вкладках: Документи, Підрозділи-Факультети, Структурні одиниці, Табельні номери, Таємність. При натисканні курсором миші на заголовку таблиці відповідної вкладки, в активному полі заголовку (перед назвою зліва) з’являється позначка порядку сортування даних: за зростанням (від меншого до більшого), при повторному натисканні – за спаданням (від більшого до меншого), третє поспіль натискання – дані відображатимуться у початковому вигляді.